Akkoord CAO Boek- en Kantoorvakhandel 2019-2020

0
2280


22 augustus 2019

CAO-naam
CAO Boekhandel
CAO Boekhandel & Kantoorvakhandel

Download Akkoord CAO Boek- en Kantoorvakhandel 2019-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel kent een looptijd van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020.

Loonmutaties

  • 1,25% eenmalige bruto-uitkering per 1 september 2019, voor werknemers in de boekhandel, over het brutoloon 2018
  • 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2020
  • 1,25% loonsverhoging per 1 september 2020

De cao-loongrens van € 37.500 bruto bedraagt per 1 januari 2020 € 39.375 bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 april 2019 treedt de Boekhandel toe tot de cao voor de Kantoorvakhandel, in het vervolg ‘cao voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel’ (nieuw).
– Onder Boekhandel wordt verstaan: de leden van de KBb die niet de cao voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 hebben gehanteerd.
– In het kader van de toetreding van de Boekhandel gelden de volgende harmonisatiemaatregelen:
– Per 1 september 2019 past de Boekhandel de loontabel toe zoals deze thans geldig is in de cao voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 (met een correctie voor de wijziging van het wettelijke minimumloon).
– De Boekhandel sluit zich aan bij de regeling Duurzame Inzetbaarheid in de nieuwe cao.
– Voor de werknemers komt per 1 juli 2020 een budget ter grootte van 1% over het bruto loon 2019 (tot € 39.375 incl. vakantietoeslag) beschikbaar. Dit budget kan bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige uitkering aan de werknemers worden gedaan, en wel bij de loonbetaling van juli 2020.
– De zondagtoeslag bedraagt 50%.

Bron: Boekbond, 20 augustus 2019