Akkoord CAO Bibliotheken 2012-2013

0
664


19 december 2011

CAO-naam
CAO Bibliotheken

Akkoord CAO Bibliotheken 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
214

Loonmutaties
Per 1 januari 2012 worden de salarissen verhoogd met 1,25 %. Partijen bespreken in 2012 de loonontwikkeling in 2013.

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgevers worden gestimuleerd afspraken te maken met de OR/PVT over buitengewoon verlof en levensfasebewust personeelsbeleid.
– Het einde van het dienstverband blijft aansluiten op de ingangsdatum van de AOW (die wordt per 1.2.2012 gewijzigd).
– Artikel 9 van de Regeling sociaal Plan wordt verduidelijkt.
– Er komt een gezamenlijke toelichting op artikel 13 met drie best practices.
– De geschillenregeling wordt gemoderniseerd.
– Er zijn nieuwe protocolafspraken gemaakt over het FUWA-instrument, ondersteuning van levensfasebewust personeelsbeleid, modernisering van de arbocatalogus, stimulering van individueel roosteren en de nieuwe vakantiewetgeving.

Bron: VOB, 13 december 2011