Akkoord CAO Besloten Busvervoer 2012-2013

0
809


4 maart 2012

CAO-naam
CAO besloten busvervoer

Akkoord CAO besloten busvervoer 2012-2013
> Akkoord CAO besloten busvervoer 2012-2013

Looptijd
1 januari 2012 t/m 31 maart 2013

CAO-code t.b.v. loonheffing
218

Loonmutaties
In deze periode zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:
– 1 juli 2012 0,5%
– 1 januari 2013 0,7%.
Aan het eind van het contract is de loonstijging in totaal dan 1,2%.

Arbeidsvoorwaarden
– Er wordt uitvoering gegeven aan een aantal onderwerpen dat belangrijk is vanuit artikel 3 van de cao. Functiewaardering voor rijdend en benchmark voor niet-rijdend personeel. De AWVN (werkgeversvereniging) zal hiertoe een opdracht krijgen.
– Verder het onder de loep nemen van de 5/6 – 6/6-regeling, zodat dit een onderhandelingspunt kan worden bij de volgende CAO.
– Er komt een aanpassing in het artikel rond vakbondsverlof. Daar wordt het maximum aantal dagen losgelaten.
– Een werkgelegenheidsproject met als doel meer jongeren binnen de sector halen en zorgen dat er voldoende stageplekken gaan komen om de start van deze groep aantrekkelijk te maken.

Bron: CNV Vakmensen, 18 januari 2012