Akkoord CAO Baksteen 2013-2014

0
561


27 november 2013

CAO-naam
CAO Baksteen

Akkoord CAO Baksteen 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Cao heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014

Loonmutaties
Structurele verhoging van alle salarissen en vloer vakantietoeslag met 1,25% per 1 januari 2014
Eenmalige uitkering van 0,50% van het jaarsalaris plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering per 1 maart 2014

Arbeidsvoorwaarden
– Opnemen protocolafspraken: over mantelzorg, over pensioenen: ‘’Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao onderzoek doen naar de betaalbaarheid en houdbaarheid van de pensioenregeling en naar de uitvoeringskosten van de regeling in de toekomst. Onderdelen van deze studie vormen andere pensioenvormen (waaronder een CDC regeling) en het eventueel zoeken van aansluiting bij een ander pensioenfonds.’’
– Enkele tekstuele aanpassingen, zonder inhoudelijke wijziging, van: Artikel 1 inzake structureel overwerk (definitie), Artikel 5 lid 2 inzake tijdelijke dienstverbanden
– De arbocatalogus (proces-)industrie wordt beoordeeld op aanpasbaarheid met werkinstructies voor een verantwoorde omgang met vezelvormig, isolerend materiaal
– Per 1 januari 2014 aanpassing pensioenopbouw naar 1,84% in combinatie met een verlaging van de franchise naar € 16.000 en een verlaging van de pensioenpremie bij een richtleeftijd van 65 jaar.

Bron: De Unie, 26 november 2013