Akkoord CAO B3 Ambulancediensten 2007

0
554


21 december 2007

Naam
CAO B3 Ambulancediensten

CAO-teksten
CNV bericht onderhandelingsresultaat
Tabellen FLO-overgangsrecht

Arbeidsvoorwaarden
Bonden en de werkgevers van de vier zogenaamde B3-ambulancediensten hebben overeenstemming bereikt over een aparte CAO voor deze instellingen. Dit was nodig vanwege het dreigende faillissement van de ambulancediensten.
Dit werd veroorzaakt door de hoge kosten van het overgangsrecht voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Minister Klink was bereid tot financiële steun, maar wilde dat de werknemers gingen vallen onder de particuliere CAO Ambulancezorg. Dit is nu van de baan. De werkgevers zijn akkoord gegaan met de toepassing van de CAO Gemeenten (CAR/UWO). Wel moest er nog overeenstemming bereikt worden met de werkgevers over aanpassing van het FLO-overgangsrecht. Hoofdpunten van het akkoord:
• Er komt een zelfstandige CAO voor de vier B3 ambulancediensten waarin de CAR/UWO wordt opgenomen met uitzonderingen van de aanpassingen van het FLO-overgangsrecht, zoals opgenomen in het onderhandelaarsakkoord met de bonden.
• De huidige lokale regelingen blijven van toepassing.
• Alle huidige medewerkers die werkzaam zijn in een bezwarende functie en op 1 januari 2006 50 en ouder waren; en/of op 1 januari 2006 18 of meer dienstjaren in een bezwarende functie hebben gewerkt, behouden recht op de aanspraken van het (huidige) FLO-overgangsrecht zoals geformuleerd in de CAR/UWO.
• Medewerkers van de betrokken diensten die werkzaam zijn in een bezwarende functie op 31 december 2005 en sindsdien onafgebroken in de bezwarende functie werkzaam zijn geweest en die niet voldoen aan de eisen in het vorige punt, hebben recht op een compensatiebedrag.

Bron: CNV, 21 december 2007