Akkoord CAO Aviko 2012-2013

0
1068


22 augustus 2012

CAO-naam
CAO Aviko

Download Akkoord CAO Aviko 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
– De looptijd van de CAO bedraagt 12 maanden, tot 1 maart 2013

Loonmutaties
In de CAO is voorzien in een 2% loonsverhoging per 1 maart 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– Werknemers die bereid zijn om te schakelen van een vier- naar vijfploegendienst krijgen een toeslag van 2% per jaar.
– De vierploegendiensttoeslag gaat omhoog, net als de ziektekostenbijdrage door de werkgever en de winstdelingsregeling.
– In 2013 wordt een onderzoek gestart naar de werkdruk die uit de ploegendiensten voortkomt.
– Aviko stopt 50.000 euro in een individueel loopbaancoachingstraject. Medewerkers mogen zich daar zelf voor aanmelden.
– De pensioenen worden voor 0,5% geïndexeerd.

Bron: CNV Vakmensen, 21 augustus 2012