Akkoord CAO Architecten 2015-2017

0
3166


3 april 2015

CAO Architectenbureaus

Download Akkoord CAO Architecten 2015-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2015 en loopt tot en met 28 februari 2017.

Loonmutaties
– Loonontwikkeling van 0.5% per 1 juli 2015 en 0.75% per 1 januari 2016;
– Besprekingen over de loonontwikkeling in het 2e cao jaar in voorjaar 2016.

Arbeidsvoorwaarden
– Handhaving van 5 tijdelijke contracten in 4 jaar tot 1 juli 2016;
– Naar 3 tijdelijke contracten in 2 jaar na 1 juli 2016 conform de nieuwe WWZ;
– Flexibiliteit en ‘gelijk speelveld’ door minimumtarief voor zp’ers gekoppeld aan de cao;
– Start met een jaarurensystematiek;
– Periodieken worden gekoppeld aan ‘normaal-goed’ functioneren;
– Urenbudget uitsluitend voor opleiding en ontwikkeling;
– Verlenging startersregeling met ten minste het minimumloon bij vergoeding van de deelnamekosten voor de per 2015 wettelijk verplichte beroepservaring;
– Bureaus die zich specialiseren in de technische uitwerking komen onder de werkingssfeer van de cao te vallen;
– Actualisering van het functiehandboek.

Bron: BNA, 1 april 2015