Akkoord CAO Afbouw 2008-2009

0
965


29 november 2007

Naam
CAO Afbouw

CAO-tekst
AVV CAO Afbouw 2007

Looptijd
1 januari 2008 tot en met 31 december 2009

Aantal werknemers
11.000

Loonmutaties
1 januari 2008 structureel 2%
Week 29-2008 structureel 1,5%
1 januari 2009 structureel 1,75%
Week 29-2009 structureel 1,75%

Arbeidsvoorwaarden
De 11.000 werknemers in de branches stukadoors, afbouw, terrazzo, vloeren, plafond- en wandmontage hebben een nieuwe, tweejarige cao. Dit zijn de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), FNV Bouw en CNV Hout en Bouw overeengekomen. Naast stijging van loon en onkostenvergoedingen ontwikkelen partijen een dispensatieregeling voor ondernemers die uit het Risicofonds willen stappen. Nieuw is loopbaanbeleid, vergelijkbaar met het project in de bouwnijverheid. Mensen die 35% of minder arbeidsongeschikt zijn, krijgen daarbij voorrang. De nieuwe CAO voorziet in loonsverhoging. Ook onkostenvergoedingen en de eindejaarsuitkering voor arbeidsongeschikten worden verhoogd. Voor het loopbaanproject geeft het Bedrijfschap Afbouw voor 2008 een eenmalige subsidie van een half miljoen. Vanaf 2009 komt de financiering ter hoogte van 0,15% van de loonsom per jaar uit herschikking van bestaande middelen. Verder gaan WAO’ers er echt 5% op vooruit, zonder dat dit tot extra premie leidt. Nu de overheid de WAO-uitkering heeft verhoogd van 70 naar 75%, blijft in de afbouw de aanvulling van het Invaliditeitspensioen dezelfde. Gefinancierd wordt dit uit de reserves. Verder is afgesproken dat elke werkgever medewerking verleent aan fiscaal gunstige verrekening van de vakbondscontributie met het brutoloon. Ook is de afspraak gemaakt dat partijen opnieuw bij elkaar komen als in Nederland rekeningrijden wordt ingevoerd.

Bron: FNV, 28 november 2007