Akkoord CAO AEGON 2015-2018

0
2998


12 juli 2015

CAO Aegon

Download Akkoord CAO Aegon 2015-2018
> Akkoord CAO AEGON 2015-2018

Looptijd
De cao en het sociaal plan hebben beide een looptijd van 36 maanden, van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2018.

Loonmutaties
– Met ingang van 1 juli 2015 met 1%
– Met ingang van 1 augustus 2016 met 1,25%
– Met ingang van 1 september 2017 met 1,25%

In januari 2016 ontvangen alle medewerkers die op 31 december 2015 in dienst zijn, een eenmalige (bruto) uitkering van 0,75% van hun vaste jaarsalaris (d.w.z. 12 maal het maandsalaris in december 2015). Deze uitkering telt niet mee voor je pensioenopbouw of andere arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden
– Omzetten contract flex naar vast. Aegon en vakorganisaties stellen vast dat structureel werk bij voorkeur gedaan dient te worden door medewerkers met vaste contracten. Daarom is afgesproken dat op structureel werk binnen Aegon maximaal 12 maanden een tijdelijke/flexibele kracht wordt ingezet. Daarna zal de medewerker een vast contract worden aangeboden, mits
hij/zij geschikt is gebleken en zelf ook de voorkeur geeft aan een vast contract.
– Aegon en vakorganisaties zijn van mening dat Payrolling als vorm van arbeidsrelatie bij Aegon niet goed past binnen het HR-beleid van Aegon. Daarom zal onderzocht worden of en in hoeverre er binnen Aegon sprake is van flexibele krachten die op deze basis werkzaam zijn. Als dit het geval is, zal Aegon maatregelen treffen om die situaties in lijn te brengen met het HR-beleid.

Bron: FNV Finance, 24 juni 2015