Akkoord CAO AEGON 2009-2010

0
1263


24 oktober 2008

Naam
CAO Aegon

Looptijd
17 maanden, ingaande 1 januari 2009

Loonmutaties
juni 2009 structureel 3,5%
1 januari 2009 eenmalig 0,75%

Arbeidsvoorwaarden
Aegon is de eerste eigen cao overeengekomen met de vakbonden. Tot nu toe vielen de 3000 medewerkers van Aegon in Nederland onder de cao voor verzekeraars. Aegon kiest voor een eigen cao omdat het dan beter kan inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en meer gehoor kan geven aan inviduele wensen. Werknemers bij verzekeraar Aegon krijgen een ‘flexbudget’ waarmee zij bijvoorbeeld extra verlof kunnen kopen, kunnen sparen voor de levensloopregeling of meedoen aan het fietsplan. Het budget bedraagt 20 procent van het maandsalaris plus een vast bedrag per maand. Het komt in de plaats van diverse aparte regelingen zoals de vakantietoeslag, de dertiende maand en de werkgeversbijdragen voor spaarloon en zorgverzekering. De werknemer bepaalt binnen zekere grenzen zelf hoe hij dit budget besteedt. Hij hoeft zich daarop ook niet voor een heel jaar vast te leggen, maar kan bijsturen.

Bron: FNV, 21 oktober 2008