Afspraak CAO Welzijn 2007-2008

0
692


3 oktober 2007

Er is een nieuwe afspraak gemaakt over voordelige contributie in de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

In de nieuwe CAO W&MD 2007-2008 zijn de mogelijkheden vergroot om de vakbondscontributie door de werkgever fiscaal vriendelijk te laten verwerken.

Medewerking werkgever
Terwijl de werkgever eerst niet verplicht was mee te werken, is nu in de CAO vastgelegd dat deze mee zal werken aan de fiscaal vriendelijke verwerking als een werknemer hier om vraagt. De uitdrukking ‘de werkgever kan’ is vervangen door ‘de werkgever zal’. Dit is aangepast in artikel 8.9 van de CAO.

Tijdstip van indienen verandert
Daarnaast is het tijdstip van indienen niet meer gekoppeld aan de ‘1 oktober-grens’ van de cao à la carte. Dat zit zo: als de werknemer gebruik wil maken van de cao à la carte, dient hij normaal gesproken vóór 1 oktober van ieder kalenderjaar aan te geven welke geld- en tijdbronnen hij in wil wisselen tegen welke doelen.

Advies: met eindejaarsuitkering verrekenen
Als de werknemer zijn vakbondscontributie wil betalen uit het bruto salaris, de eindejaarsuitkering of de bruto vakantietoeslag, geldt de datumgrens van 1 oktober niet. Dat hebben de CAO-partijen vastgelegd in artikel 8.1.2 van de CAO. Advies is de vakbondscontributie met de eindejaarsuitkering te verrekenen, omdat daar het hoge bijzondere tarief van de belastingen wordt toegepast en het voordeel op korte termijn het grootste is. Werknemers kunnen op ieder moment zo’n verzoek bij de werkgever indienen. Op deze manier wordt het voor werknemers nog voordeliger om lid van de bond te zijn.

Bron: ABVA KABO FNV, 3 oktober 2007