ABU: CAO-wijzigingen vergoedingen ET

0
2097


24 december 2009

De ABU heeft gister de nieuwe tekst bekend gemaakt van CAO-artikel 22 lid 5. Dit betreft vergoedingen voor extraterritoriale werknemers.

Het artikel is aangemeld bij de minister van SZW en is in werking sinds 1 december 2009. De algemeen verbindend verklaring is aangevraagd.

Loon ruilen tegen ET vergoedingen
Het voorziet in de mogelijkheid om loon uit te ruilen tegen vrijevergoedingen en verstrekkingen van extraterritoriale kosten zoals dubbele huisvesting, reiskosten en kosten van extra levensonderhoud.

Discussies met inspectie
In het verleden heeft het toepassen van de regelingen voor extraterritoriale werknemers in combinatie met het oude artikel 22 lid 5 van de CAO voor Uitzendkrachten tot discussie geleid tussen uitzendondernemingen en de inspectie-instellingen die de NEN 4400-1 controleren.

Transparantie
Inspectie-instellingen constateerden bij screeningen dat de uitzendondernemingen onvoldoende transparant waren richting de werknemer. Daarnaast werden de regelingen zo toegepast dat vergoedingen of verstrekkingen niet te allen tijde fiscaal onbelast konden blijven.

Formeel akkoord Belastingdienst
Om deze discussie in de toekomst te voorkomen, heeft de ABU fiscale afspraken en het nieuwe CAO-artikel voor een formeel akkoord laten toetsen bij de Belastingdienst.

Controle
De inspectie-instellingen, die zowel op de NEN 4400-1 als de CAO voor Uitzendkrachten controleren, zullen vanaf heden controleren op de correcte toepassing van de regelingen voor zover u hiervan gebruik wenst te maken.

Tekst
>CAO ABU uitzendkrachten Artikel 22 lid 5

Bron: ABU, 23 december 2009


CAO NBBU over loon en vergoedingen
De CAO van de NBBU geeft ook aanwijzingen voor deze regelingen.
> Zie pagina 15 van de CAO NBBU.