BTW-verhoging en de flexbranche

0
733

De BTW-verhoging van 2 procent per 1 oktober a.s. levert de schatkist volgend jaar 4 miljard euro op. Een belangrijke maatregel om het begrotingstekort te beperken. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de administratieve aanpassingen in de flexbranche?

Is het een kwestie van gewoon een knopje omzetten waarna de facturen niet meer 19% maar 21% BTW vermelden?
Je zou het bijna denken. In werkelijkheid is het veel complexer.

Nardo Lambregts, directeur FSGroep, licht voor de geïnteresseerde lezer toe wat de verandering teweegbrengt voor het administratieve proces in de flexbranche.

Achtergrond BTW
“Om te beginnen enige achtergrondinformatie over de BTW. Van oorsprong is de BTW een Europees initiatief. In 1969 spraken de lidstaten met elkaar af dat ze een belasting op producten en diensten heffen, die de consumenten moeten betalen. Een laag tarief voor de eerste levensbehoeften als voedsel. Een hoog tarief voor alle andere artikelen en diensten.
Bij invoering van de BTW werd het hoge tarief vastgesteld op 12 procent en het lage op 4 procent. Het percentage van 21 dat nu wordt ingevoerd voor het hoge tarief, is een record. Nooit betaalden Nederlanders zoveel BTW. De BTW heeft zich ontwikkeld tot de grootste melkkoe van de Nederlandse overheid. Consumenten betalen met hun aankopen 43 miljard euro belasting. Dat is bijna een derde van alle belastinginkomsten.

Wetgeving
De verhoging van de BTW voor het hoge tarief gaat in per 1 oktober 2012 en er komt geen overgangsregeling. Dat heeft tot gevolg dat het moment van de levering bepalend is voor het van toepassing zijnde tarief (dus ook wanneer er vooruit is betaald). Dit is conform het overgangsrecht dat in het algemeen geldt bij een algemene tariefswijziging en dat ook is toegepast bij de tariefwijziging in 2001.
In de flexbranche betekent dit dat de ‘gewerkte week’ dus bepalend is. Uren vóór 1 oktober moeten worden gefactureerd met 19% en uren vanaf 1 oktober moeten worden gefactureerd met 21% BTW.

Uitgangspunt: ‘Gewerkte week’
Kenmerkend voor de flexbranche is dat urenbriefjes niet allemaal op tijd binnen komen en kunnen worden verwerkt. Hierdoor moeten werkurenbriefjes van vóór 1 oktober ook ver na 1 oktober nog tegen 19% gefactureerd kunnen worden. En daar is toch iets meer voor nodig dan een knopje omzetten in de software.
Daar komt bij dat het aantal correcties op gefactureerde werkurenbriefjes nog steeds erg hoog is in de flexbranche. Dat betekent dat een uitzendorganisatie ook ná 1 oktober werkurenbriefjes van vóór 1 oktober moet kunnen corrigeren met het oude tarief.
Simpelweg verwachten dat de facturatie-software op 1 oktober met een BTW van 21% kan rekenen bij alles wat wordt gefactureerd, is dus niet mogelijk. Het feitelijke moment van levering blijft belangrijk voor het BTW percentage dat moet worden toegepast.

BTW percentage per factuurregel
Facturen bestaan vaak uit meerdere regels. Uitzendorganisaties versturen vaak verzamelfacturen naar hun klanten met daarop meerdere flexmedewerkers en uren gewerkt in meerdere weken. Dat betekent dat in de overgangsperiode soms op één factuur voor elke factuurregel een ander BTW percentage gebruikt moet worden. Immers: flexkracht Piet heeft gewerkt in de week vóór 1 oktober en flexkracht Klaas heeft gewerkt in de week na 1 oktober. Flexkracht Marie moest worden gecorrigeerd voor een week in september, maar Marie heeft ook gewerkt in de week na 1 oktober.

Gewoon het contract aanpassen?
Het BTW percentage wordt vaak vastgelegd in het (uitzend)contract. Het is een gegeven dat de meeste contracten gestart zijn vóór, en doorlopen ná 1 oktober. Simpelweg het contract aanpassen werkt dus niet. Er wordt van bedrijfssoftware verwacht dat niet alle (soms duizenden) uitzendcontracten moeten worden aangepast op 1 oktober, maar dat de overgang ‘automatisch’ gaat en dat de software de gewerkte week als basis neemt voor de toepassing van het hogere BTW-tarief.

Ook de management-informatie ziet er anders uit
Managementrapporten bevatten vaak slechts 1 kolom voor het BTW percentage. Maar een regel kan straks twee BTW percentages bevatten: het oude en het nieuwe tarief. Flexkracht Piet heeft immers gewerkt vóór en ná 1 oktober. En de omzet die gemaakt is in de periode dat Piet gewerkt heeft, bevat een deel met het oude tarief en een deel met het nieuwe tarief. Alle managementrapporten moeten daarom worden aangepast zodat een BTW-groep wordt opgesplitst in meerdere percentages.

BTW-verhoging en de software-leveranciers in de flexbranche
De software-leveranciers in de uitzendbranche waren de afgelopen maanden druk aan het werk om de BTW-verhoging vlekkeloos te laten verlopen. En zoals blijkt uit bovengenoemde aandachtsgebieden is de facturatie software op veel punten aangepast. De gebruiker merkt er niets van op 1 oktober, de software-leverancier daarentegen gaat graag een weekje op vakantie. Het was geen eenvoudige klus, dat omzetten van het knopje…”

Bron: FSGroep, directeur Nardo Lambregts