Brexit leidt nog steeds tot werkgelegenheid douane

0
74

De vraag naar douaneambtenaren is in Nederland afgelopen jaar sterk toegenomen. Het Verenigd Koninkrijk heeft voldoende douanepersoneel, in België en Frankrijk is een tekort.

De Brexit heeft in 2021 geleid tot een aanhoudende stijging van de werkgelegenheid bij de douane. Dat concludeert Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite, op basis van het aantal geplaatste vacatures op de website. In februari vorig jaar rapporteerde Indeed als gevolg van de Brexit ook al een forse toename van het aantal vacatures bij de Nederlandse douane.

“In vrijwel elke sector is op dit moment sprake van een tekort aan personeel. Bij de douane zien we naast de krappe arbeidsmarkt nog een duidelijk oorzaak voor het aantal vacatures, namelijk de Brexit”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. Het aantal vacatures bij de Nederlandse douane nam in aanloop naar de Brexit al toe met 67 procent.

In 2021, het jaar na de officiële uittreding uit de Europese Unie, nam het aantal banen nog eens toe met 49 procent. “De stijging moet wel worden gezien in de context van een algemeen herstel van de arbeidsmarkt. In dezelfde periode nam het aandeel banen bij de douane per miljoen banen af met ruim zeven procent. Dit doordat het totale aantal banen in Nederland sterk is toegenomen toen de arbeidsmarkt zich na de corona-uitbraak weer herstelde.”

“De invoer van nieuwe regelgeving rondom de import uit en export naar het Verenigd Koninkrijk heeft een aanhoudende stijging van het aantal banen bij de douane tot gevolg gehad”, zegt Vissers. “Douaneambtenaren zijn onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de in- en doorvoer van goederen, waaronder ook online bestellingen vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk. Een tekort aan personeel bij de douanes kan vervelende gevolgen hebben voor zowel het bedrijfsleven als de consument, zoals vertragingen.”

Verenigd Koninkrijk heeft goed geanticipeerd
In het Verenigd Koninkrijk, waar vorig jaar sprake was van een stijging van 270 procent, is dit jaar sprake van een daling van bijna zeven procent van vacatures voor douane banen. Vissers: “Het Verenigd Koninkrijk lijkt goed te hebben geanticipeerd op mogelijke verandering door toedoen van de Brexit”, zegt Vissers. “Zo verviervoudigde bijna het aantal vacatures in aanloop naar de Brexit, nu is sprake van een afname. Dit betekent dat de douane vorig jaar een uiterst succesvolle wervingscampagne heeft gehad of tot nieuwe inzichten is gekomen met betrekking tot noodzaak voor de hoeveelheid douaniers, waardoor nieuwe vacatures op dit moment niet nodig zijn.”

Stijging ook in België en Frankrijk duidelijk zichtbaar
In België en Frankrijk is, net als in Nederland, sprake van een aanhoudende stijging van het aantal banen bij de douane. In 2020, het jaar in aanloop naar de Brexit, nam het aantal banen bij de Belgische douane toe met 47 procent. In het afgelopen jaar was sprake van een stijging van 67 procent. In Frankrijk is dit respectievelijk 16 procent en 19 procent. “In zowel Nederland als België en Frankrijk is in de afgelopen twee jaar intensief geworven voor douaneambtenaren. Ondanks dat is nog steeds sprake van een flink tekort aan personeel en staan er nog volop vacatures open. Niet geheel toevallig zijn dit alledrie landen die veel importeren en exporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk”, besluit Vissers.

Bron: Indeed, 8 februari 2022