ABU CAO Uitzendkrachten met vier maanden verlengd

0
1478

ABU

28 maart 2012

De ABU CAO voor Uitzendkrachten wordt met vier maanden verlengd, aldus Jurriën Koops, ABU-bestuurslid.

> Principeakkoord ABU CAO voorUitzendkrachten, verlenging van de CAO met vier maanden
> CAO Uitzendkrachten ABU 2009-2014

De lopende onderhandelingen tussen ABU en de vakbonden FNV, CNV, de Unie en LBV over de CAO hebben gister tot dit resultaat geleid, zo meldt hij.

Verlenging om ruimte te maken voor de CAO-onderhandelingen
De verlenging geldt van 1 april 2012 – 5 augustus 2012. In het akkoord wordt over de verlenging gemeld:
• “Hiermee wordt ruimte gemaakt om de CAO-onderhandelingen te voeren. Partijen zullen rond 1 juli 2012 de situatie van de CAO voor Uitzendkrachten bezien in het licht van de stand van de onderhandelingen op dat moment.
• Partijen achten een gedeeltelijk CAO-loos tijdperk per april 2012 onwenselijk met het oog op de rechtszekerheid van de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten en de continuïteit van de bedrijfsvoering van uitzendondernemingen.
• Partijen komen overeen dat voor deze overeenkomst geen vredesplicht geldt, ook niet ten aanzien van de in deze overeenkomst geregelde zaken.”

Bron: ABU.nl en FlexNieuws