Onderzoek behoefte permanente educatie flexbranche

0
52

Resultaat onderzoek behoefte permanente educatie flexbranche

Door veranderende en complexe wet- en regelgeving ontstaat er binnen de flexbranche steeds meer behoefte aan continue scholing. Daarom heeft de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) in het voorjaar het initiatief genomen om de behoefte aan permanente educatie te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Een initiatief als PE getuigt van visie op kwaliteit en is een uitstekend middel om veranderde kennis te toetsen”, aldus één van de deelnemers aan het onderzoek. PE draagt bij aan het borgen van kwaliteit in de branche en inperken van risico’s voortvloeiend uit wet- en regelgeving.

Terugbrengen personeelsverloop
Bijscholing komt de persoonlijke ontwikkeling ten goede. Goed opgeleide, vaste medewerkers in de flexbranche versterken de professionaliteit van de beroepsgroep. Intercedent is nog te vaak een ‘opstapfunctie’. Het zou de branche goed doen als het beroep aantrekkelijker wordt. De invoering van PE kan bijdragen aan het behouden van waardevolle medewerkers. Jezelf blijvend ontwikkelen is hierbij van belang

PE punten: meer dan scholing
Bij het toekennen van PE punten kan gedacht worden aan gestructureerde vormen van educatie zoals cursussen en trainingen die leiden tot verdieping of verbreding van kennis en/of vaardigheden. Keuzes moeten nog gemaakt worden. Daarom is het wenselijk in een vervolgtraject te onderzoeken of ook activiteiten als literatuurstudie, congresdeelname en vaktechnische overleggen onderdeel kunnen uitmaken van de PE.

Aandachtspunten
Herhaling van bekende materie werkt niet motiverend. Het is dus van belang om rekening te houden met het aanwezige kennisniveau.

Bij de inrichting moet ermee rekening worden gehouden dat het systeem betaalbaar, toegankelijk en transparant wordt ingericht, maar wel heel effectief, opdat het inderdaad de kwaliteit ten goede komt. Het mag daarbij geen onevenredige belasting op medewerkers leggen. Bovenal kwam uit het onderzoek naar voren dat het systeem branche breed gedragen en georganiseerd zou moeten worden. Dit komt de kostenefficiency en effectiviteit ten goede. Lees meer in de bron.

Bron: SEU.nl, december 2018