ABU week 1-4: uitzendomzet blijft gelijk, uitzenduren dalen 4%

0
317

De ABU heeft de marktontwikkelingen in de uitzendbranche gepubliceerd over periode 1 2019 (week 1 – 4).

ABU, marktontwikkelingen uitzenduren, week 1-4, 2019
ABU, marktontwikkelingen uitzenduren, week 1-4, 2019

In deze periode daalde het aantal uren met 4% en de omzet bleef gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
   Het aantal uren daalde met 4% en de omzet daalde met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
   Het aantal uren daalde met 4% en de omzet bleef gelijk (0%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
   Het aantal uren bleef gelijk (0%) en de omzet steeg met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

Trends in korte en langduriger contracten
De cijfers laten in periode 1 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 in het algemeen zowel een daling in uren zien in de kortdurende contracten (fase A) als in de langdurende contracten (fase B/C). De daling in fase B/C uren is voor het eerst sinds lange tijd zichtbaar. De omzet bleef overigens voor zowel voor fase A-contracten als voor B/C-contracten op nagenoeg hetzelfde niveau als in dezelfde periode in 2018.

Administratieve sector
In de administratieve sector bleef het aantal uitzenduren voor fase A contracten gelijk en voor fase B/C-contracten is er sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Industrie
De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in zowel fase A contracten als in fase B/C contracten. De afname is echter wel sterker in fase A dan in fase B/C.

Technische sector
Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2018 opnieuw een flinke daling in het aantal uren in fase A en wederom groei in fase B/C.

Bron: ABU, 19 februari 2019