Bovib – verslag eerste jaarcongres

0
30

Op donderdag 9 maart vond in Nieuwegein het Bovib Jaarcongres 2017 plaats.

Met een aantal interessante sprekers, sterk inhoudelijke debatten en een volle zaal met leden, opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties en politici, was het eerste jaarcongres een groot succes.

Zie de samenvatting van de bijeenkomst.

Tijdens het congres werd het Bovib keurmerk voor intermediairs en brokers gelanceerd.

Wet DBA
De Wet DBA werd tijdens de paneldiscussie al snel onderwerp van de discussie. Van Weyenberg (D66) deed een oproep aan de zaal om hem te voorzien van actuele informatie over de inhuur van zelfstandigen waarop hij op korte termijn kan acteren om iets te doen aan de onzekerheid die is ontstaan bij opdrachtgevers. Het verlengen van de opschorting van de handhaving is één van de voorstellen die de revue passeerden, maar deze oplossing leidt volgens Bovib-voorzitter Rob de Laat niet tot de gewenste zekerheid en werkbaarheid. “Opdrachtgevers willen nog steeds voldoen aan de wet en zolang er geen formeel besluit van de Belastingdienst komt waarin criteria zijn opgenomen waaruit opdrachtgevers kunnen afleiden dat ze niet kwaadwillend zijn, zullen zij niet direct geholpen zijn.”

De laatste stelling die aan het panel werd voorgelegd ging over de rol die het maatschappelijk middenveld kan spelen om hervormingen op de arbeidsmarkt aan te jagen.

Josien van Breda (FNV Zelfstandigen) denkt dat er zeker een rol is weggelegd voor ‘de polder’, maar vindt het de taak van de politiek om de kaders van het speelveld te schetsen. Erik Ziengs (VVD) sloot zich hier bij aan en gaf aan dat de politiek op korte termijn meer duidelijkheid moet scheppen. Evert-Jan Slootweg (CDA) ziet heel duidelijk een rol voor het middenveld en de sector en merkt dat de politiek behoefte heeft aan oplossingen die breed gedragen worden in de sector. Hij zou het een goed idee vinden als het middenveld dit oppakt.

De dag werd afgesloten door Bovib-voorzitter Rob De Laat. In zijn speech deed hij in navolging van het debat een oproep aan de aanwezige partijen om de krachten te bundelen en op zeer korte termijn een document rond dit onderwerp aan de politiek te overhandigen. Partijen als FNV Zelfstandigen, VNO-NCW, ABU, NBBU, maar ook zelfstandigen-organisaties zijn hiervoor uitgenodigd.

Bron: Bovib, 9 maart 2017