Bovib overeenstemming met BD raamovereenkomst intermediair en cliënt

0
78

De Bovib, brancheorganisatie voor intermediairs en brokers, heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over raamovereenkomst tussen intermediair en cliënt.

Deze overeenkomst is gesloten in het kader van de Wet DBA (Wet deregulering arbeidsrelaties).
Wanneer de overeenkomst goed wordt uitgevoerd, heeft de intermediair niet de rol van uitzendbureau en zal er daarom geen inhoudingsplicht voor de intermediair zijn.

Waar staat de Bovib voor?
“Wij optimaliseren de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers en inleners van flexibele arbeid bij het bemiddelen van met name zelfstandige professionals (ZP’ers). Wij zijn primair geen leverancier, maar bemiddelaar of regisseur, waarbij het belang van de inlener en de ZP’er bij de invulling van de behoefte voorop staat.” Lees meer

Modelovereenkomst
In december 2016 is de door de Bovib opgestelde AV ZP door de Belastingdienst goedgekeurd als modelovereenkomst voor de Wet DBA. Wanneer volgens deze overeenkomst wordt gewerkt, is er geen echte dienstbetrekking tussen de ZP’er en de intermediair en ook geen fictieve dienstbetrekking op grond van de tussenkomst-fictie.

Bron: Bovib, 14 september 2017