Bouwsector wil zelfregulering met eigen CAO-politie

0
132

Werkgevers in de bouw moeten hun eigen nalevingspolitie oprichten om strenger te kunnen optreden tegen cao-ontduiking en uitbuiting van zzp’ers.

Onderaannemers die structureel en met opzet sociale premies ontduiken via schijnconstructies, moeten hard worden aangepakt.

Daarvoor pleiten enkele grote bouwbedrijven, waaronder Dura Vermeer, Heijmans en BAM, vandaag in het FD. Ze willen invoering van poortcontroles op de werkplek. Onafhankelijke inspecteurs zouden via steekproeven ter plekke personeelsdossiers moeten doorlichten.

Zelfregulering
De bouwbedrijven hebben koepel Bouwend Nederland gevraagd om sectorbrede afspraken te maken over aangescherpte zelfregulering.

Imago bouwbedrijven
De oproep is een reactie op de Wet Aanpak Schijnconstructies, waarbij de hoofdaannemer juridisch aansprakelijk is voor de juiste beloning van de bouwvakkers bij bouwprojecten.

Ketenaansprakelijkheid
Er zijn in de bouw 118.000 zzp’ers actief en tussen de 40.000 en 60.000 uitzendkrachten. Zelfs de hoofdaannemers hebben er vaak geen zicht op wie van deze mensen op hun eigen projecten werken en wat ze betaald krijgen, zegt Hans Crombeen, sectorleider FNV Bouw.

Vakbonden FNV en CNV reageren daarom voorzichtig positief op het voorstel.

Kritische reactie van Aannemersfederatie AFNL
Aannemersfederatie (AFNL) vindt dat het probleem niet bij de onderaannemers (de MKB-bedrijven) ligt: “De tien grootste concerns zijn zelf de veroorzakers van het ongelijke speelveld, omdat ze aanbesteden onder de prijs. Deze concerns willen nu een regierol om hun aansprakelijkheid te ontlopen,” zegt AFNL. “De buitenlandse uitzendconstructies en goedkope Roemeense, Portugese en Bulgaarse bouwvakkers vormen het grootste probleem, daarom hebben wij gepleit voor de Wet Aanpak Schijnconstructies.”

Bron: FD, 14 februari 2017