Bizob – inhuur gemeenten Zuid-Oost Brabant

0
963

Bizob – inhuur gemeenten Zuid-Oost Brabant

Interview met Bart van Brunschot, Inkoopmanager en plaatsvervangend Directeur, en Barry Verbeek, Commoditymanager Joint Procurement.

Bizob
Van Brunschot en Verbeek zijn werkzaam bij Bizob – Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant, waarbij een groot aantal gemeenten is aangesloten.

Bart van Brunschot is Plaatsvervangend Directeur van Bizob en vertegenwoordigt als inkoopmanager onder andere de Kempengemeenten.

Barry Verbeek, Commoditymanager Joint Procurement, werkt sinds 2008 voor Bizob. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van diverse collectieve inkoopprojecten welke jaarlijks binnen de regio Zuidoost Brabant door Bizob worden uitgevoerd. Deze projecten kennen een wisselend aantal deelnemers maar gemiddeld genomen ligt dit aantal tussen de 15 en 30 deelnemers. Ook inhuur van personeel is een inkoopproject waarbij Bizob ernaar streeft een totaaloplossing in te kopen voor de hele regio.

“De inhuur van externen en zzp’ers bij gemeenten is flink toegenomen. Wij verkennen momenteel welke oplossingen er zijn in de markt om de inhuur van zelfstandigen goed te faciliteren.”

Bizob: Bart van Brunschot, Barry Verbeek

“Acht jaar geleden hebben we raamcontracten gesloten met twee grote uitzendbureaus voor inhuur van uitzendkrachten. Na verloop van tijd bleek er echter meer behoefte te zijn aan inhuur van specialisten binnen gemeenten dan via de raamcontracten kon worden geleverd. We hebben vervolgens een indeling gemaakt voor tien percelen, waaronder Civiel personeel, Welzijn, Administratief, Secretarieel enzovoort. Uiteindelijk hebben vijf partijen die opdracht gegund gekregen: Vriens Groep, Lybrae, BMC, Tempo-Team / Yacht en Haute Equipe. Enkele van de leveranciers leveren personeel voor meerdere percelen. Voor payroll services hebben de gemeenten recent een contract gesloten met Driessen HRM.

De ene gemeente maakt hier intensiever gebruik van dan de ander. De inhuur van zzp’ers kan echter nog beter worden geregeld. Daarom inventariseren we nieuwe oplossingen en volgen we ontwikkelingen in de markt.”

Klankbordgroep
“We hebben een klankbordgroep ingesteld van een aantal gemeentesecretarissen waar we mee overleggen. We hebben gemeenten waar naar schatting 20% tot 30% van het personeelsbestand inhuur is, maar ook gemeenten waar de inhuur 2% of 3% bedraagt. Heel divers. De ene gemeente wil een kleine kern van vast personeel en verder flexibel zijn ingericht. De andere gemeente wil hoofdzakelijk met vaste medewerkers werken. Het zijn vraagstukken waar elke gemeente eigen beleidskeuzes in maakt. Sommige gemeenten zijn tevreden met de bestaande raamovereenkomsten en bekijken de inhuur van zzp’ers liever per situatie.”

Toegenomen taken voor inkoopexperts
“Als inkoopadviseurs zien we een toename van vragen en taken rondom de inhuur en het contractbeheer van zelfstandigen,” zegt Van Brunschot. “In het verleden werden wij vaak ingeschakeld bij de start van een inhuurtraject tot het werd overgedragen aan de interne afdeling bij de gemeente. Nu worden we ook steeds meer betrokken bij contractbeheer, contractmanagement, leveranciersmanagement. Wij beschikken over de technische expertise die hoort bij inkoop. Personeelsbeheer en arbeidsrechtelijke issues vallen echter niet onder ons vakgebied.”

Inhuur van zzp’ers
Van Brunschot: “Hoe selecteer je zzp’ers, op grond van welke criteria? Hoe richt je het contract in en hoe bewaak je de afspraken? Als inkoper wil ik niets liever dan dat de juiste man/vrouw op de juiste plek komt. Dat kan die zzp’er zijn, maar het kan ook een grote personeelsintermediair zijn die een bepaalde specialist aanbiedt. Het gaat ons – met andere woorden – om de vent, niet om de tent.

Marktwerking is mijns inziens zinvol. Een zzp’er die zich direct aanbiedt hoeft niet altijd goedkoper te zijn dan een zzp’er die via een intermediair wordt aangeboden. Bovendien: wat is goedkoop? Het kan zijn dat de ene specialist voor het uitvoeren van een opdracht vier uren nodig heeft tegen een hoog tarief, terwijl de ander die opdracht voor een lager tarief in tien uren doet. Er is expertise nodig om daar goede keuzes in te maken.”

Barry Verbeek: “Wij vinden het daarnaast waardevol om aan te kunnen tonen hoeveel er in totaal wordt uitgegeven aan inhuur van zzp’ers, uitzendkrachten en detachering. We zoeken naar een totaaloplossing zoals bijvoorbeeld een Managed Service Provider. Misschien is een dergelijke oplossing geschikt voor een deel van de gemeenten die bij ons zijn aangesloten en kiezen we met de overige gemeenten voor een andere oplossing. We zijn er met elkaar over in gesprek.”

Over Bizob
Bizob is een Stichting (43 fte). Het bureau is gehuisvest in een historisch pand in Oirschot. De 26 organisaties, waaronder een groot aantal gemeenten, waarvoor Bizob actief is, beraden zich op een nieuwe aanpak van de inhuur van derden. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in het bestuur van de Stichting. Het merendeel van het team van Bizob werkt zo’n twee tot drie dagen op locatie bij een van de aangesloten gemeenten.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
Met medewerking van Mark Bassie, Flex-Beheer