Bijzondere voordelen van online assessments

0
717

Interview met Hajo Valk
Algemeen directeur van MatchQ, leverancier van online assessments

MatchQ | Human Capital Indicators

Personeelsintermediairs gebruiken online assessments om snel hun aandacht te kunnen richten op kandidaten met een grote kans van slagen in de soms duizenden sollicitanten.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de recruiters alleen spreken met kandidaten die geschikt zijn en geen kostbare tijd kwijt zijn met kandidaten die niet voldoen aan het gewenste profiel. Online assessments besparen niet alleen tijd en kosten, ze versnellen ook het selectieproces en maken de selectie objectiever.

Vacatures met hoge omloopsnelheid en grote aantallen
Online assessments zijn vooral geschikt voor personeelsintermediairs en opdrachtgevers die vacatures hebben waar veel kandidaten op solliciteren, zoals call center medewerkers, chauffeurs, winkelmedewerkers, et cetera. In dit soort ‘massa’ recruitment processen heeft een voorselectie met data gedreven algoritmes hoge toegevoegde waarde.

Valk: “Wij hebben inmiddels zoveel ervaring dat wij voor een groot aantal functies een standaard algoritme beschikbaar hebben. Dit betekent dat de implementatietijd beperkt kan blijven tot het aanbrengen van bedrijfsspecifieke accenten in de gewenste norm. Ook daar hebben wij zeer veel data over zodat wij goed kunnen adviseren omtrent de norm.

Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren meer dan dertig online assessments ontwikkeld. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een online computer- of taalvaardigheidstest (kan een kandidaat in correct Nederlands een e-mail schrijven?). Het feit dat wij een bijna volledig portfolio van online assessments beschikbaar hebben, heeft als grote voordeel dat onze klanten geen geld kwijt zijn aan het ontwikkelen van deze testen. Het is een kwestie van bepalen welke testen belangrijk zijn voor een bepaald functieprofiel en het aanbieden van deze testen aan de kandidaten. In voorkomende gevallen nemen we bestaande testen van de klant op in het platform.”

MatchQ is vooral praktisch
De online assessments zijn praktisch en kortdurend. “Het heeft geen zin om iemand twee uur lang te testen, als het ook in vijftien minuten kan,” zegt Valk. “Wij testen zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. Kandidaten hoeven niet keer op keer aan te tonen wat ze kunnen. Wanneer bij de inschrijving van een assessment bijvoorbeeld al wordt gemeten dat iemand over een hoge typevaardigheid beschikt, voorspellen de data dat zo iemand in 99% van de gevallen de typetoets zal halen. Hier hoeft de kandidaat dus niet nog eens afzonderlijk op te worden getest. Het gaat om tijdwinst. Kandidaten willen in de huidige arbeidsmarkt geen uren aan assessments besteden. Dat hoeft ook niet. In 20 minuten is een goede risicoclassificatie van een kandidaat mogelijk.”

Met inzet artificial intelligence minder personeelsverloop
Meer dan tien jaar geleden introduceerde MatchQ als een van de eersten in Nederland online assessments. MatchQ introduceerde als eerste in Europa de inzet van data en algoritmes. “Ons doel was aan de hand van wetenschappelijke selectiemodellen de kwaliteit van de instroom te verbeteren en het verloop van personeel te reduceren. In de afgelopen jaren hebben wij een enorme hoeveelheid data verzameld. Deze gigantische hoeveelheid data gebruiken wij om met ‘artificial intelligence’ (AI) het vroege verloop af te laten nemen. Bij goede en consistente toepassing kan dit zorgen voor tot wel 80% minder personeelsverloop,” vertelt Valk. “Dat levert voor een forse besparing in het wervingsproces en een enorme besparing in de operationele kosten van het steeds weer trainen en inwerken van grote groepen mensen.”

Online video pitch
“Om het aantal fysieke interviews nog verder te beperken bieden wij ook een online video assessment. Klanten maken hier gebruik van als laatste stap voordat de kandidaat uitgenodigd wordt voor het fysieke interview. Dit is een zeer effectieve stap die verrassingen voorkomt bij het gesprek met de kandidaat.”

Hoe kan ik gebruik maken van online assessments?
Valk: “Eigenlijk is het heel eenvoudig. Bijna elke personeelsintermediair of opdrachtgever heeft wel een Recruitment site en een Application Tracking System (ATS). Zodra een kandidaat solliciteert, worden zijn gegevens (in het bijzonder zijn e-mail en naam) doorgegeven aan ons. Wij nodigen deze sollicitant uit voor een online assessment. Via een hyperlink in de uitnodiging komt de sollicitant uit op een portal, volledig in de layout en vormgeving van de klant, waar de kandidaat wordt uitgelegd wat hij of zij moet doen. Als een kandidaat niet slaagt voor een bepaalde test, zorgen wij, indien gewenst, voor een keurige afwijzing of voor een paar e-learnings en een herkansing. Alle testresultaten worden vervolgens automatisch doorgegeven aan het ATS van de klant. Deze scores kunnen door recruiters worden gebruikt om de beste kandidaten te selecteren en uit te nodigen voor een interview.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Meer weten?
MatchQ.nl, Hajo Valk

GedragsIndicator
Deze online vragenlijst meet voorkeursgedrag. Gedrag! Expliciet geen persoonlijkheid. Mensen worden immers in hun werk meestal beoordeeld op wat ze doen. Niet zozeer op wie ze zijn, maar op het gedrag dat ze laten zien en de mate waarin dat gedrag bijdraagt aan het door de organisatie gewenste resultaat. Uitkomsten van het met deze vragenlijst gegenereerde gedragsprofiel worden afgezet tegen selectie algoritmes en wensnormen. Dit geeft zicht op risico’s en succesfactoren.
Ruim 30 vaardigheidstoetsen
Standaard toetsen voor het snel kunnen vaststellen van basale computervaardigheden, reken- en taalvaardigheid, (audio) klantgesprekken, (3D) werksimulaties, chatvaardigheden (helpdesk), logisch redeneren, toetsen met beeldmateriaal en meer.

Komende maand meer over zin en onzin van artificial intelligence (AI) in recruitment, met name bij preselectie; voorbeelden van het gebruik van online assessments; standaard implementatie.