Bij de overheid stijgt de vraag naar ICT-ers en inkopers

0
103

UWV verwacht dat de banengroei bij de overheid in 2018 en 2019 doorzet. Prognoses wijzen op 6 duizend extra banen in twee jaar tijd.

UWV onderzoeker Freek Kalkhoven licht toe: ‘We zien dat veel overheidsinstellingen en organisaties weer iets ruimere budgetten hebben. Hierdoor kunnen zij weer meer personeel inzetten. Het aantal banen komt in 2019 naar verwachting uit op het niveau van 2014, maar ligt nog ver onder die van 2010.’ Acht jaar geleden telde de overheidssector nog bijna 550 duizend arbeidsplaatsen.

Zie de factsheet Overheid

Jarenlang kromp de overheid als gevolg van verschillende hervormingen en bezuinigingen. Ook digitalisering van processen speelt een rol bij de banenkrimp bij de overheid. In totaal gingen er tussen 2010 en 2016 36 duizend overheidsbanen verloren. Vooral provincies, gemeenten en defensie zaten in de hoek waar de klappen vielen.

Gezocht: ict’ers en inkopers
Er wordt al jarenlang flink geworven bij de overheid. In 2017 lag het aantal ontstane overheidsvacatures 141% hoger dan in 2012. Vacatures ontstaan omdat er banen bijkomen, maar ook door vervanging van het huidige personeelsbestand. Kalkhoven: ‘De overheid is sterk vergrijsd. Een kwart van het personeel bij de overheid is inmiddels ouder dan 55 jaar. Zij laten bij pensionering plekken achter die opgevuld moeten worden.’

De overheid kent ook vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Tekorten komen met name voor bij specifieke ict-functies en financiële functies zoals inkopers.

Bron: UWV, 4 juni 2018