Betere positie werknemers bij doorstart onderneming

0
92

Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als arbeidsplaatsen verdwijnen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wordt hiervan afgeweken.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Koolmees (SZW) dat vandaag in consultatie gaat.

Pre-pack-doorstart
Het wetsvoorstel moet voorkomen dat bij een doorstart na een faillissement veel werknemers hun baan verliezen. In 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie bij de pre-pack-doorstart van kinderopvangorganisatie Estro dat het personeel recht had op behoud van baan en arbeidsvoorwaarden.

Onzekerheid
Die uitspraak veroorzaakte discussie over de gevolgen voor andere gevallen. Die onzekerheid heeft een doorstart na faillissement lastiger gemaakt, terwijl dat vaak de meest wenselijke optie is voor de schuldeisers en werknemers.

Duidelijkheid
De regeling die het kabinet nu voorstelt moet duidelijkheid bieden. Werknemers krijgen een betere positie bij een doorstart, en potentiële kopers krijgen meer zekerheid over de arbeidskosten, waardoor zij een verantwoord bod kunnen doen.

Concurrentiebeding
Het wetsvoorstel regelt ook dat werknemers voor wie er na de doorstart geen plek is, niet door een concurrentiebeding beperkt worden om ergens anders aan de slag te gaan. Ook krijgen de ondernemingsraad en de personeelsvereniging het recht om een advies uit te brengen over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de overgang, zal dit advies bij zijn beslissing betrekken.

Bron: Rijksoverheid.nl, 29 mei 2019