Bernhard Nanninga BC Group: Inspelen op veranderingen in de taxibranche met payroll

0
625


Interview met Bernhard Nanninga, BC Group

Human capital – Trainers en coaches van BC Group en haar dochterondernemingen zijn gewend moeilijke vraagstukken in kleinere mootjes te hakken om er vervolgens kleine oplossingen voor te (laten) bedenken. Dit geldt voor vraagstukken op HR-gebied als ontwikkeling, verzuim- en gezondheidsmanagement, outplacement en payroll.
Centrum voor Arbeid en Mobiliteit en Vervoersteam Nederland zijn dochters van BC Group.

Bernhard Nanninga BCGroup

Payroll voor taxibranche
In de taxibranche is de flexibele inzet van personeel aan banden gelegd. Ten onrechte vindt Bernhard Nanninga, die ziet dat flexibele oplossingen juist een uitkomst kunnen bieden voor zowel werkgevers als werknemers. Hij biedt met BC Group een oplossing die aan alle voorwaarden voldoet, waarbij je wel onbeperkt kunt payrollen en waar de werknemers daadwerkelijk bij zijn gebaat. Ook op langere termijn.

Continuïteit
“De meeste payrollers zijn bezig met continuïteit,” zegt hij. “De recente negatieve discussie over de effecten van payrolling kun je vergelijken met de ontwikkelingen die zich in de jaren ’80 voordeden in de Automotive-branche. Er waren zowel beunhazen als betrouwbare autohandelaren actief. Het ontbrak nog aan goede regulering. De BOVAG heeft zelf duidelijkheid geschapen in de branche voor consumenten. Dankzij het BOVAG keurmerk weten klanten inmiddels welke autodealers ze kunnen vertrouwen.”

Een dergelijke emancipatie en regulering heeft zich in de afgelopen jaren ook voorgedaan in de payrollbranche. Inmiddels is de meerderheid van de payrollers bezig met continuïteit en kun je via een keurmerk en normering rekenen op bonafide dienstverleners.”

Effect van aanbestedingen
Als voorbeeld geeft hij aan wat er gebeurt bij aanbestedingen door gemeenten voor het vervoer van zieken, gehandicapten, Wajongers en andere doelgroepen. “Diverse taxivervoersaanbieders dingen in zo’n situatie mee in de aanbesteding. Het komt geregeld voor dat de op dat moment leverende vervoersaanbieder door de aanbesteding zijn contract bij de gemeente of zorgverzekeraar verliest. Je ziet dan dat het personeel weg moet bij die aanbieder en in dienst komt van de nieuwe taxivervoersaanbieder, die nog goedkoper levert. Dit gaat gepaard met onrust voor de chauffeurs, verlies van werk en al te vaak ook met de dreiging van verminderde arbeidsvoorwaarden voor de werknemers/de chauffeurs.

Met de payrollmogelijkheden die wij vanuit BC Group bieden spelen wij beter in op deze ontwikkelingen rondom aanbesteding. Vervoersondernemers die met ons samenwerken, kunnen hun chauffeurs goed aan het werk houden, of doorlenen aan de ondernemer die de aanbesteding heeft gewonnen. Dankzij onze payrolling houden de werknemers werk en stabiele arbeidsvoorwaarden. Wij gaan bij zo’n aanbesteding in gesprek met de nieuwe aanbieder, wij zijn formeel juridisch werkgever en wij waken over de continuïteit.”

Vervoersteam en SFT
“Vervoersteam kan op dit moment met goedkeuring van het Sociaal Fonds Taxibranche meer dan 15% flexibel personeel verzorgen. Dat is meer dan de limiet voor flexibel personeel die is vastgesteld in de cao Taxi, maar dat is mogelijk dankzij duidelijke, controleerbare afspraken.”

CAO Vervoersteam resultaat van creatieve oplossing
“Wij zagen deze ontwikkeling aankomen in 2009. In diverse branches werden beperkingen gesteld aan de inzet van flexkrachten, waaronder bijvoorbeeld de Schoonmaakbranche met een limiet van 15 % flex en later, zoals gezegd, de taximarkt. We hebben vervolgens creatief nagedacht. In samenwerking met Vervoersteam te Losser hebben wij een eigen CAO gemaakt, namelijk CAO Vervoersteam. Deze cao zit iets beter in elkaar dan gemiddeld (bijvoorbeeld dan de cao Schoonmaak en de cao Taxivervoer). De arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar of beter. Het uit te betalen bruto en netto salaris is hoger. De bruto en netto vergoedingen zijn ook hoger voor de werknemers. Dankzij deze oplossing bieden wij werkgevers een aanbod van kwalitatieve mensen en bieden we werknemers stabiele arbeidsvoorwaarden.

Normering en keuzevrijheid
Op dit moment kunnen wij naar keuze payrollen op basis van drie cao’s: cao ABU, cao Taxi, cao Vervoersteam. Dat geeft taxibedrijven bij aanbestedingen de bewegingsruimte die ze nodig hebben. Ze kunnen daardoor beter inspelen op de vraag vanuit de markt. Uiteraard beschikken wij ook over de juiste normeringscertificaten NEN 4400.”

Begrip voor praktijk taxi-ondernemers
Nanninga zegt dat de vakbonden bij hun algemene afkeuring van payrolling een oneerlijk spel spelen. “Wat heeft het voor zin om te schoppen tegen een fenomeen dat je niet begrijpt? Het is veel constructiever om in gesprek te gaan met de payrollondernemers die bouwen aan goed werkgeverschap en die voorzien in de vraag vanuit de markt. Ik vraag me af of de vakbonden zich de praktijk voldoende realiseren: een taxi-ondernemer heeft doorgaans geen kennis van de wettelijke voorschriften rondom personeel en heeft daar ook geen tijd voor. Een ondernemer is er immers bij gebaat zijn personeel professioneel te begeleiden?”

Interview: Hinke Wever