Belgisch keurmerk ‘projectsourcing’ tegen schijnconstructies arbeidsmarkt

0
101

De Belgische belangenorganisaties Federgon en Agoria lanceren samen het kwaliteitslabel ‘Certified Member Project Sourcing’.

Met dit label geven bedrijven die actief zijn in projectsourcing aan dat ze de sociale en fiscale regelgeving naleven en gaan voor eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

Deze week maakte ook onze eigen Inspectie SZW er melding van dat onderbetaling van werkenden en cao-ontduiking toeneemt. Er zijn ook nogal wat Nederlandse uitzenders die uitzendkrachten te werk stellen in België, maar daarbij niet allemaal de regelgeving correct toepassen. Om fraude op te sporen werken Nederlandse handhavers intensief samen met de Belgische autoriteiten. Lees verder >

Outsourcing van arbeid
De Belgische uitzendkoepel Federgon geeft aan dat steeds meer bedrijven een beroep op projectsourcing. Dit is de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers. Bedrijven uit tal van sectoren kunnen ze inzetten op specifieke projecten waar hun expertise vereist is, oor een korte periode of voor een langdurige opdracht. Op die manier kunnen ondernemingen hun projecten laten uitvoeren door mensen met de nodige kennis en ervaring, op het juiste moment, in de juiste rol, al dan niet op locatie.

Ontduiking sociale en fiscale regelgeving; buitensporige onkostenvergoedingen
Bedrijven ondervinden echter soms concurrentievervalsing door malafide praktijken door het niet respecteren van de sociale en fiscale regelgeving, meldt Federgon. Zo gebeurt het dat lonen onrechtmatig worden aangevuld via het uitbetalen van buitensporige onkostenvergoedingen aan de medewerkers, bijvoorbeeld onder de vorm van een fictieve kilometervergoeding.

Schijnconstructies; postbusadressen in het buitenland
Het gebeurt ook dat arbeidsovereenkomsten worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaats van tewerkstelling om te kunnen genieten van gunstige fiscale regimes. Het resultaat is dat malafide bedrijven prijzen aanbieden die abnormaal lager zijn tegenover de gangbare tarieven. Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie binnen de sector: gedupeerde werknemers kunnen geen beroep doen op hun sociale rechten maar zeker even belangrijk opdrachtgevers zijn mee verantwoordelijk. Bedrijven die een beroep doen op deze medewerkers zijn zich hier niet altijd van bewust.

Regelgeving respecteren, werknemers en werkgevers beschermen
Het kwaliteitslabel zorgt er eveneens voor dat projectsourcing niet kan verglijden in verboden terbeschikkingstelling en dat de regels in het kader van instructierecht wel degelijk worden gerespecteerd. Zo kunnen bedrijven die een beroep doen op projectsourcing er ook van uitgaan dat ze samenwerken met een betrouwbare dienstverlener, zonder risico op sancties.

Verder willen Federgon en Agoria met dit initiatief het imago van deze groeiende sector verhogen door garanties te bieden rond de correcte toepassing van de wetgeving en het voortdurend nastreven van een optimale kwaliteit van de dienstverlening bij de opdrachtgever.

Bron: Federgon, 10 mei 2019