Belang van het “Inleen Sourcing Model”

0
3242

Corné van der Linde, Labor Redimo

16 juni 2010

door Corné van der Linde, Labor Redimo

Labor Redimo geeft onafhankelijk inleenadvies.
De columns van Corné van der Linde gaan over het inleenproces en de systeeminrichting vanuit het perspectief van de inleners van personeel.

Ideale situatie vs praktijk
De keuze voor een of meerdere Inleen Sourcing Modellen zou een van de belangrijkste uitgangspunten moeten zijn voor inleenproces-, en systeemdesigners. Helaas is de praktijk anders.

In de praktijk kiezen de meeste inleners van personeel voor het traditionele SDT Model. Dit vanwege de bekendheid met het model en het feit dat de meeste IT-systemen dit model ondersteunen. Het SDT Model is echter niet altijd de beste keuze. Er zijn andere Sourcing Modellen die voor bepaalde functiegroepen meer geschikt zijn. En omdat het gekozen model ook in grote mate de kwaliteit, beschikbaarheid en totale kosten van het ingeleende personeel bepaalt, pleit Labor Redimo voor meer aandacht voor het maken van een zorgvuldige keuze voor een bepaald model of modellen. Vervolgens adviseren wij en de processen en systemen daarop aan te laten sluiten.

Uitgangspunt: Sourcing Model bepaalt proces & systeeminrichting
Het Sourcing Model (onderdeel van de inleenstrategie) zou bepalend moeten zijn voor de wijze waarop met name de contractering, aanvraag en selectieprocessen worden ingericht. Per Sourcing Model is de proces en systeeminrichting verschillend.

Stel dat een inlener van personeel te weinig senior IT-personeel krijgt aangeboden en besluit om ZZP’ers direct te gaan benaderen (strategie). Dan is het traditionele SDT Model en proces- en systeeminrichting met een tot drie raamcontractanten niet geschikt. Het aantal leveranciers neemt fors toe. De administratieve processen moeten daarop worden aangepast. Ook is het mogelijk dat de inlener veel meer CV’s krijgt aangeboden. De inlener moet nu zelf de screening verzorgen. De inlener moet alle kandidaten wel ook netjes zorgvuldig berichten en afzeggen. En hoe kan de kwaliteit worden geborgd?

Uitgangspunt: meerdere Sourcing Modellen per inlener?
Bij de meeste organisaties worden verschillende type functies (functiegroepen) ingeleend. Bijvoorbeeld administratief/ondersteunend personeel en technische specialisten. In de praktijk blijkt dat hiervoor meerdere Sourcing Modellen nodig zijn. Bij de proces en systeeminrichting moet daar dan ook rekening mee worden gehouden. Een onderdeel van de inleenstrategie betreft de functiegroepen die worden gehanteerd.

Valkuil: IT-systeem bepaalt Sourcing Model
Het is een valkuil om een Sourcing Model te kiezen dat past bij het aanwezige IT-systeem. De meeste inleensystemen en ERP-systemen ondersteunen een (1) Sourcing Model. Dit is natuurlijk geen probleem wanneer het systeem het gewenste Sourcing Model kan ondersteunen. De meeste (ERP) systemen ondersteunen het SDT Model. Per functiegroep mag dan zaken worden gedaan met een beperkt aantal intermediairs.

Valkuil: oude inkoopdenkpatronen
Inkoop is zich erg aan het ontwikkelen. Strategische uitlijning is voor inkoop het toverwoord. In de praktijk is inkoop echter nog gericht op:
1) het analyseren van de uitgaven,
2) het contracteren van een tot drie raamcontractanten per inkoopsegment
3) het sturen op de uitnutting van de raamcontracten.

Reductie van leveranciers, bundeling van inkoopvolume en betere prijscondities staan het hoogst op de agenda. Alleen het SDT Model past bij dit denkpatroon. Inkoop wordt hierbij vaak ondersteund door Finance. Minder leveranciers betekent een lagere administratieve last bij met name het afhandelen van facturen (inclusief WKA).

Volgens Labor Redimo moet de kwaliteit en beschikbaarheid (de business) het uitgangspunt zijn. Het reduceren van leveranciers en/of tarieven verlagen is dan geen doel op zich. Echte strategische uitlijning komt dan ook een stuk dichterbij.

Verkeerd Sourcing Model: sturen op compliancy onmogelijk
Inleners van personeel willen sturen op het gebruik van de beschikbare raamcontracten. Op zich is dit goed mits de gecontracteerde partijen ook de juiste kwaliteit en beschikbaarheid kunnen (en willen) leveren. Met name de beschikbaarheid zal de komende jaren weer belangrijk worden. Wanneer de gecontracteerde partijen niet kunnen leveren tegen de afgesproken condities, is het sturen op het gebruik van de raamcontracten een onbegonnen zaak. De business moet namelijk wel door gaan.
Tijd dus om kritisch te kijken naar het huidige inleenbeleid voordat het te laat is.

Leermoment: Marktmodel icm ZZP’ers
Een aantal jaar geleden was er krapte op de arbeidsmarkt en het aantal ZZP’ers groeide enorm. Inleners van personeel konden interim vacatures moeilijk invullen. Met andere woorden; de beschikbaarheid was een issue.

Een aantal inleners van personeel heeft toen stappen gezet om de ZZP’ers direct te gaan benaderen, zonder tussenschakels. Het Marktmodel werd geïmplementeerd.

De inleners kwamen er achter dat er veel zaken moesten worden geregeld moesten. De distributie van aanvragen verliep geheel anders, er moest zaken worden gedaan met veel meer leveranciers, robuuste administratieve processen bleken noodzakelijk, het vinden en binden van ZZP’ers bleek moeilijker dan gedacht, bestaande raamcontracten liepen nog, organisaties konden de instroom van CV’s niet aan, het controleren van de facturen bleek moeilijk, etc. Voordelen waren; meer aanbod en lagere marges (volgens de systeemleveranciers).

Het voordeel van het issue van de beschikbaarheid was dat inleners echt gingen nadenken over het Sourcing Model dat ze gebruiken. En dat is een goede ontwikkeling. Ook voor u als intermediair. U kunt zich namelijk onderscheiden door de juiste en wellicht ook meer dienstverlening aan te bieden.

Samenvattend
Het Sourcing Model (als onderdeel van de inleenstrategie) bepaalt de kwaliteit en beschikbaarheid van ingeleend personeel en de proces en systeeminrichting. Past u, als intermediair, uw dienstverlening ook aan op het door de inlener gewenste Sourcing Model?


Labor Redimo

Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau. Gespecialiseerd in advies met betrekking tot het inlenen van personeel. Het zoekt naar creatieve oplossingen en gaat uit van een vernieuwende strategische benadering.

Samen met haar opdrachtgevers (inleners van personeel) zorgt Labor Redimo ervoor dat de inleen van personeel efficiënter en effectiever wordt georganiseerd. Vanuit een doordachte strategie en tegen lagere kosten. Disclaimer


Lees ook de andere columns van Labor Redimo »