Bedrijven werven opnieuw aan

0
44

De uitzendactiviteit groeide in 2015 met 16,3 %.De rekruterings-, search en selectie activiteiten blijven met 63 % de belangrijkste voor de sector en groeien met 14,1 %.

Dit meld Federgon. De meeste kandidaten stromen nog steeds in door inspanningen van de RSS-bureaus zelf (‘direct search’).

Gelijkmatige evlolutie
“We stellen bovendien een gelijkmatige evolutie over de vier kwartalen van 2015 vast,” geeft Ann Cattelain, coördinator van de sector RSS bij Federgon, aan. “Het feit dat er sprake is van een constante en gestage evolutie is een opsteker voor de sector. De verwachtingen zijn dan ook dat de sector de komende maanden op dit positieve elan verder zal evolueren.“

Bron: Federgon, 30 maart 2016