Basisregeling StiPP kritisch bekeken

1
976

Basisregeling StiPP meest oneerlijke pensioenregeling van Nederland?
Er zijn de afgelopen jaren veel berichten in de media geweest over het ‘oneerlijke’ pensioensysteem in Nederland. Het gaat dan met name over de pensioenpremie van de pensioenfondsen die niet eerlijk zou zijn. Het is misschien goed om, op basis van de Plusregeling van StiPP, te illustreren waarom het systeem van ‘doorsnee’ premie niet eerlijk zou zijn.

De pensioenpremie die StiPP vraagt voor de Plusregeling bedraagt 12% van de pensioengrondslag. (De pensioengrondslag is een gedeelte van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.)

De inleg van de deelnemers is afhankelijk van een leeftijdsstaffel.
Deze staffel ziet er zo uit:

LeeftijdInleg pensioenkapitaal
21-244,4% van de pensioengrondslag
25-295,4% van de pensioengrondslag
30-356,6% van de pensioengrondslag
36-498,0% van de pensioengrondslag
40-449,8% van de pensioengrondslag
45-4911,9% van de pensioengrondslag
50-5414,6% van de pensioengrondslag
55-5918,1% van de pensioengrondslag
60-6422,5% van de pensioengrondslag
65-6626,5% van de pensioengrondslag

Nu is de vergelijking tussen de premie van 12% en de bovenstaande staffel niet helemaal eerlijk. Uit de premie moet naast de bovenstaande inleg ook nog verzekeringspremie bij overlijden en arbeidsongeschiktheid worden betaald, en de kosten van het uitvoeren van de pensioenregeling.

Maar stel dat na aftrek van die premies en kosten er nog 9,8% overblijft. Dan zie je in bovenstaande staffel dat voor alle werknemers jonger dan 40 meer premie betaald wordt dan dat er in de pensioenpot wordt ingelegd en dat er voor alle werknemers van 45 jaar en ouder naast de eigen premie ook een subsidie vanuit de jongeren komt.

Met andere woorden, het studentenuitzendbureau betaalt te veel premie en het seniorenuitzendbureau te weinig.

Of dit systeem nu echt oneerlijk is of niet, is voor het vervolg van deze column niet bijzonder relevant. Het systeem is er, en de bovenstaande overheveling van pensioenpremie van de jongeren naar de ouderen vindt binnen ieder verplicht bedrijfstakpensioenfonds plaats.

In de Basisregeling van StiPP echter niet. De premie voor de Basisregeling is voor alle werknemers 2,6% van het loon (tot het maximumuurloon van € 27,76).

En de inleg in de Basisregeling is voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, 4% van de pensioengrondslag. De Basisregeling kent dus geen directe overheveling van pensioenpremie van jongeren naar ouderen. U zou hieruit kunnen concluderen dat de Basisregeling de meest eerlijke pensioenregeling van Nederland is. Dit is echter niet zo, en dat komt door het verschil tussen het (gemaximeerde) loon en de pensioengrondslag.

In de volgende tabel hoop ik het voor u duidelijk te maken:

Salaris:Pensioen-grondslag:Pensioenpremie (2,6% salaris):Pensioeninleg (4% pensioengrondslag):
€ 15.000€ 2.333€ 390€ 93
€ 25.000€ 12.333€ 650€ 493
€ 35.000€ 22.333€ 910€ 893
€ 45.000€ 32.333€ 1.170€ 1.293
€ 55.000€ 42.333€ 1.430€ 1.693

Net als bij de Plusregeling moeten er uit de pensioenpremie ook nog kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling worden betaald. Dat verklaart waarom het omslagpunt in bovengenoemde tabel zo ver boven het gemiddelde loon in de uitzendbranche ligt. Maar het beeld dat uit bovenstaande tabel ontstaat, waarbij de laagbetaalde werknemer veel minder inleg uit zijn pensioenpremie overhoudt en de hoogbetaalde werknemer zelfs meer inleg krijgt dan er voor hem aan pensioenpremie is betaald, dat beeld blijft kloppen.

Ik verbaas me er over dat er afgelopen jaar helemaal niemand boos is geworden over deze bizarre regeling. Natuurlijk is de Basisregeling sowieso een regeling, die beter vandaag dan morgen afgeschaft zou moeten worden. Maar dat er in een regeling een rechtstreekse pensioensubsidie van laagbetaalden naar hoogbetaalden plaats vindt, zou wat mij betreft per onmiddellijk verboden moeten worden.

Jeroen ten Berg
JtB Pensioenconsultancy & JtB Pensioentraining

1 REACTIE

  1. Volgens mij heb je Pikaart en Continuflex gemist. Meerdere partijen hebben zich hier druk over gemaakt. Momenteel CNV zover ik begrijp ook.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here