Banengroei en loonstijging vierde kwartaal 2008

0
255

26 maart 2009

In het vierde kwartaal van 2008 waren er 108.000 banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2007, ofwel 1,4%. Deze stijging is vrijwel gelijk aan die in het derde kwartaal, maar minder dan in de eerste helft van 2008 toen de groei ruim 2% was.

Dit blijkt uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Ook vergeleken met het derde kwartaal groeide het aantal banen. Rekening houdend met seizoensinvloeden waren er in het vierde kwartaal 33.000 banen meer dan in het derde kwartaal van 2008. De loonkosten per arbeidsjaar waren 2,8% hoger dan een jaar eerder.

Nog geen banenverlies
De banengroei was het hoogst in handel, onderwijs, cultuur en zorg. Ook in de zakelijke dienstverlening was de banengroei hoog, ondanks een daling van het aantal uitzendbanen. In de financiële sector werkten eveneens minder mensen. De krimp van de economie heeft in het vierde kwartaal van 2008 per saldo nog niet geleid tot banenverlies. Dit wijst er op dat de werkgelegenheid in Nederland in 2008 nog nauwelijks heeft gereageerd op de omslag in de conjunctuur.

Lonen en loonkosten
De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 2,1% hoger dan in het laatste kwartaal van 2007. Dit is aanzienlijk minder dan de CAO-loonstijging in dezelfde periode van 3,6% en ook veel minder dan de stijging in voorgaande kwartalen. De loonstijging in de collectieve sector (overheid, onderwijs, zorg) was echter ruim boven het gemiddelde van 2,1%. Dit hangt vooral samen met de uitbetaling van verhoogde eindejaarsuitkeringen. In de marktsector was de loonstijging overwegend lager dan het landelijke gemiddelde. Dit komt vooral doordat in het vierde kwartaal van 2008 veel minder beloningen van incidentele aard zijn uitbetaald dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Mogelijk zijn er ook minder toeslagen betaald. De loonkosten per arbeidsjaar stegen met 2,8% iets harder dan de lonen. Dit kwam door hogere werkgeverspremies voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Gerelateerd nieuws
> Banengroei stagneert in derde kwartaal 2008
> Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3%

Flexmarktbekijk meer cijfers en trends »
Arbeidsmarktmeer over de inkomensontwikkeling »

Bron: CBS, 26 maart 2009