Baanbrekend – publiek-private samenwerking

0
2320

Baanbrekend – publiek-private samenwerking

Mensen die in de bijstand zitten of komen, worden door Baanbrekend, een co-creatie tussen de Gemeente en Randstad, begeleid naar betaalde banen. Dit zijn vaak zeer arbeidsintensieve trajecten, maar er zijn inspirerende voorbeelden.

Verschillende gemeentelijke Sociale Diensten werken nu sinds 2011 samen met Randstad om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen middels Baanbrekend, een innoverend concept van de Gemeente en Randstad.

Teamwork
Praktisch en juridisch gezien is Baanbrekend een tussenvorm, het is letterlijk een publiek-private samenwerking. Er wordt niet volledig geoutsourced, het team is fifty-fifty opgebouwd uit intercedenten van Randstad en klantmanagers van de Gemeente.

Baanbrekend Nieuwegein

Gezamenlijke expertise
Op de locaties van Baanbrekend werken adviseurs van zowel de Gemeente als Randstad dagelijks met elkaar samen. Ze maken gebruik van elkaars expertise. Daarin schuilt de kracht van deze publiek-private samenwerking. Adviseurs van Randstad kunnen veel leren over wettelijke mogelijkheden, sociale wetgeving en de doelgroep. De adviseurs van de Gemeente kunnen veel leren over de commerciële aanpak, het maken van de match tussen vraag en aanbod en kennis van de arbeidsmarkt. De Sociale Dienst levert de fysieke lokatie. De leiding van de lokaties van Baanbrekend is in handen van Randstad en een programma manager van de Gemeente. Juridisch staan deze adviseurs op de payroll van hun eigen werkgever.

Rogier Schweitzer, Baanbrekend

Rogier Schweitzer
Het concept is door samenwerking tussen verschillende functionarissen van Randstad Nederland en de gemeente Drechtsteden tot stand gekomen. Het verloningsconcept voor de Re-integratie Praktijk Overeenkomst is mede ontwikkeld door Rogier Schweitzer. Hij is werkzaam als salesmanager bij Randstad Payroll Solutions en werkte eerder 10 jaar bij Randstad HR Solutions, onder meer als rayonmanager. In die rol heeft hij veel ervaring opgedaan met re-integratietrajecten.

Click
“Alleen als er een click is, komt het van de grond. Er moet werkelijk lokaal overeenstemming zijn over het belang van publiek-private samenwerking, dat is de voorwaarde voor succes,” zegt Schweitzer vanuit eerdere ervaringen.

Baanbrekend… hoe begon het?
Rogier Schweitzer: “Jacqueline van Beek, operationeel directeur van Randstad Payroll Solutions, sprak met Yvonne Bieshaar, de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. Ze zei tegen haar: ‘jullie kunnen als Randstad mogelijkheden bieden voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jullie hebben het netwerk van de uitzendbranche en hebben kennis in huis van re-integratie, waarom werken wij niet samen?’ Op basis van dit verzoek zijn verschillende onderdelen van Randstad samen met de Sociale Dienst van de gemeente Drechtsteden in gesprek gegaan om vorm te geven aan de co-creatie tussen Randstad en de gemeente.
Baanbrekend Drechtsteden

Er lopen nu vier projecten. Sinds maart 2011 zijn we actief in Drechtsteden. We hebben inmiddels ook een vestiging in Leeuwarden (Baanbrekend Fryslân), waar binnenkort ook een tweetal andere Friese gemeenten zich bij aansluiten. Verder heeft Baanbrekend een vestiging voor de drie samenwerkende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en een vestiging in Nieuwegein. Inmiddels neemt landelijk de belangstelling toe. Om de groei van Baanbrekend te kanaliseren en het concept te standaardiseren is Inge Dijkstra aangesteld als Operationeel directeur vanuit Randstad.”

Nederland als voorbeeld voor Europa
Recent was de intensivering van de samenwerking tussen UWV en ABU in het nieuws, onder meer door een bezoek vanuit Europa. Mevrouw Wallis Goelen van de Europese Commissie (directeur Arbeid en Arbeidsmobiliteit) en Gregorio de Castro (beleidsadviseur van het directoraat-generaal Arbeidszaken) hebben op maandag 29 oktober een bezoek gebracht aan Nederland. Een werkbezoek aan UWV Werkplein in Nieuwegein en kennismaking met de praktijk op de vestiging van Baanbrekend, was onderdeel van het programma.

Werkbezoek mevrouw Wallis Goelen, Europese Commissie, aan Baanbrekend Nieuwegein

Mevrouw Wallis Goelen en de heer De Castro lieten zich uitgebreid informeren over de effectiviteit van dit concept om te zien of deze samenwerking ook elders in Europa kan worden toegepast. In een aantal Europese landen is de arbeidsvoorziening nog voornamelijk een publieke zaak. Nederland neemt met zijn publiek-private beleid en projecten een voorloperspositie in.

Nieuw arbeidspotentieel
Over de motivatie van Randstad om dit project te starten, zegt Rogier Schweitzer: “De demografische ontwikkelingen in ons land worden steeds meer een uitdaging. Het arbeidspotentieel loopt terug. Daar anticiperen we op. Bij de gemeente is alle specifieke kennis bekend van de regelgeving rondom bijstandsuitkeringen en hoe je mensen stapsgewijs uit de bijstand kunt leiden. Omgekeerd hebben wij vanuit onze uitzendexpertise een groot netwerk van werkgevers in de regio’s. De combinatie van beide perspectieven maakt de publiek-private samenwerking tot een succes.”

Commitment
“Commitment en leiderschap is ook een voorwaarde”, zo licht Rogier toe. “Je hebt lokaal mensen nodig – zoals Jan de Jong, Hoofd Werk en Inkomen van de gemeente Nieuwegein – die over de juiste overtuiging en daadkracht beschikken om het project van de grond te tillen. Positieve medewerking van alle stakeholders is nodig, want het heeft veel voeten in de aarde voordat de samenwerking een feit is.”

Baanbrekend Fryslan

De betrokken gemeenten zijn gemotiveerd. De praktijk wijst uit dat deze publiek-private samenwerking kans van slagen heeft, waardoor de belangstelling voor het concept toeneemt. Gemeentelijke Sociale Diensten zien zich gesteld voor grote bezuinigingen. In 2011 kreeg de gemeente nog 3,5 miljoen voor re-integratie. In 2012 is dat budget teruggebracht naar 1,5 miljoen euro. Pragmatische oplossingen om mensen vanuit de bijstand te begeleiden naar de arbeidsmarkt zijn dus hard nodig.

No cure less pay
Wat is het verdienmodel bij dit concept? Randstad krijgt een vaste kostprijs betaald voor de mensen die vanuit Randstad werkzaam zijn bij Baanbrekend. Verder wordt gewerkt volgens no-cure, less pay. Met andere woorden: aan elke geslaagde bemiddeling verdient Randstad beter. Volgens Jan de Jong, Hoofd Werk en Inkomen Nieuwegein, is deze samenwerking voor beide partijen profijtelijk.

Inge Dijkstra, operationeel directeur Baanbrekend

Werkgever draagt bij aan integratie
De werkgever investeert in de werknemer. De focus ligt op een normaal arbeidscontract, dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, of vast. Ook is er een mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden, die nog niet 100% productief zijn, samen met de werkgever verder te ontwikkelen. Als tegenprestatie voor de inspanningen van de werkgever ontvangt de werkgever voor de periode, waarin de uitkeringsgerechtigde nog niet voldoende productief is, een gereduceerd tarief. Doelstelling van alle partijen moet echter zijn om de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk naar een reguliere overeenkomst te begeleiden. Zo draagt de werkgever dus een steentje bij aan de ontwikkeling van de doelgroep.

Hoe werkt het in de praktijk?
De concrete situatie bij de dienst Werk en Inkomen in Nieuwegein was als volgt: 900 mensen krijgen een bijstandsuitkering. Al die mensen zijn gescreend via workshops. Uit de screening en intake bleek dat 27% klaar was voor een baan op de arbeidsmarkt. Die mensen hebben hun cv ingevuld in hun eigen E-portfolio. Vervolgens is in mei van dit jaar voor die groep de matching gestart met het vacature-aanbod in de regio. Inmiddels zijn ruim 120 mensen daadwerkelijk bemiddeld en weer actief op de arbeidsmarkt in parttime of fulltime banen.

De matchingsperiode beslaat 3 tot 6 maanden, waarbij een coachingstraject van maximaal 6 maanden wordt ingezet. Na succesvolle matching stromen de deelnemers door naar tijdelijke of vaste banen.

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord

1000 succesvolle matches
Landelijk zijn nu via Baanbrekend 1000 succesvolle matches tot stand gekomen vanuit de bijstand naar de arbeidsmarkt, zo besluit Rogier Schweitzer tijdens de presentatie bij Baanbrekend Nieuwegein, ter gelegenheid van het werkbezoek van mevrouw Wallis Goelen, directeur Arbeid en Arbeidsmobiliteit van de Europese Commissie.

Tekst en foto’s: Hinke Wever