AWVN: loonsverhoging (1,5%) pas in 2011

0
1379


Logo AWVN9 november 2009

Werkgeversvereniging AWVN wil dat de vakbonden in het cao-seizoen 2010 hun looneisen sterk matigen, naar voorbeeld van de eind oktober gesloten cao Metaal en Techniek.

Werkgevers en werknemers moeten eerst afspraken maken over een grotere inzetbaarheid van werknemers en van werkzoekenden die nu nog langs de kant staan, aldus directeur arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van de AWVN in een toelichting op de Arbeidsvoorwaardennota 2010, die onlangs aan de leden is verstrekt.

Loonsverhoging pas in 2011
De aan VNO-NCW gelieerde AWVN is als werkgeversadviseur betrokken bij zo’n 500 van de in totaal 900 cao’s in Nederland. In de cao Metaal en Techniek, eind oktober afgesloten, is afgesproken de lonen pas in 2011 te verhogen met 1,5%. In 2010 krijgt het personeel eenmalig 3,5 extra vrije dagen.

Verhoging AOW-leeftijd maakt extra productiviteit nodig
De AWVN beargumenteert dat de verhoging van de AOW-leeftijd per 2020 en 2025 naar respectievelijk 66 en 67 jaar nog eens extra noopt tot het nemen van maatregelen die werknemers langer productief aan het werk houden.

HR-managers verwachtten salarisstijging 2010
In oktober bleek nog uit onderzoek van Towers Perrin dat hr-managers in 2010 weer een salarisstijging verwachten, van 3%. In 2009 heeft maar liefst 39% van de Nederlandse organisaties de salarissen bevroren. Sinds medio jaren ’90 was dit percentage in Nederland nooit hoger dan 11%.

Gerelateerd nieuws
> ‘Zelfstandige moet dezelfde rechten hebben in AOW’
> HR-managers: salarisstijging 2010 3%
> AWVN: Meer arbeidsproductiviteit, minder loonsverhoging

Bron: fd, 9 november 2009


FlexService – home