AWVN: focus vakorganisaties te beperkt

0
90

7 juni 2007

In een tussenevaluatie van het CAO-seizoen telt AWVN te weinig afspraken over het verbeteren van de arbeidsparticipatie. AWVN pleit voor flink meer aandacht voor arbeidsparticipatie. De focus van vakorganisaties is volgens AWVN te beperkt.

Tot nu toe zijn slechts in 16% van de akkoorden afspraken gemaakt die betrekking hebben op de externe arbeidsmarkt van de onderneming, bijvoorbeeld over het creëren van werkervaringsplekken (WEP). 

Interne arbeidsmarkt
Het aantal afspraken dat betrekking heeft op de interne arbeidsmarkt van ondernemingen ligt iets hoger. Zo zijn tot nu toe in 43% van de CAO’s afspraken gemaakt over levensfasebewust personeelsbeleid. Meer dan de helft daarvan betreft een studie. Daarnaast zijn er in 34% van de akkoorden afspraken gemaakt over inzetbaarheid. Dit zijn grotendeels concrete afspraken over bijvoorbeeld budgetten voor persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Participatieagenda
AWVN vindt dat vooral vakorganisaties in het CAO-overleg meer werk moeten maken van zaken die te maken hebben met de participatieagenda. AWVN bekeek 62 voorstellenbrieven voor CAO-onderhandelingen. Daarin stonden nauwelijks concrete voorstellen voor levensfasebewust personeelsbeleid en weinig voorstellen over inzetbaarheid en arbeidsparticipatie. Eenderde van de voorstellenbrieven van vakorganisaties bevat zelfs geen enkel voorstel over inzetbaarheid of arbeidsparticipatie. Volgens AWVN leggen de vakorganisaties nu teveel nadruk op loonsverhogingen.

Organisatie arbeid flexibeler
Bemoedingend noemt AWVN het aantal afspraken om de organisatie van de arbeid flexibeler te maken (in 49% van de CAO’s). Zo is de invoering van een kwartaal- of jaarurensysteem in opmars. Daarmee wordt niet per week gekeken of er sprake is van overwerk, maar per kwartaal of per jaar. Vooral in grote ondernemingen waar seizoensinvloeden een grote rol spelen kunnen die systemen uitkomst bieden. Andere afspraken gaan over efficiëntere roosters die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Afspraken verhoging arbeidsproductiviteit
AWVN vindt het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden in CAO’s die bijdragen aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit, – en daarmee in CAO’s dus afspraken worden gemaakt die niet alleen geld kosten, maar ook geld opbrengen. Het verbeteren van de arbeidsproductiviteit is belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland. AWVN dringt er met name bij vakbonden op aan om ook in de resterende CAO’s afspraken te maken die bijdragen aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Tussenevaluatie
In de tussenevaluatie van AWVN gaat het om 183 CAO’s, waaronder in totaal 1,27 miljoen werknemers vallen. In totaal is AWVN dit CAO-seizoen betrokken bij ruim 300 CAO’s.

Bron: AWVN, 7 juni 2007