AWVN: CAO-conflicten buitenlandse werknemers oplossen aan onderhandelingstafel

0
385

AWVN is van mening dat CAO-conflicten die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en beloning van buitenlandse werknemers via de onderhandelingstafel moeten worden opgelost.

De FNV is zeer actief in het afdwingen van Nederlandse cao-bepalingen voor buitenlandse werknemers via de rechter. AWVN pleit voor een andere weg.

FNV dwingt oplossingen af via de rechter
Recent speelde een kort geding bij de rechtbank Groningen over het toepassen van Nederlandse algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen van de cao voor de Metaal en Techniek voor buitenlandse werknemers. Aanleiding vormde een zaak die aangespannen was door de FNV tegen een Pools installatiebedrijf dat actief is in de Eemshaven. Het bedrijf moet zijn Poolse werknemers het minimumloon, de 8%-vakantietoeslag en de overurentoeslag betalen zoals staat in de algemeen verbindend verklaarde cao. De verplichting geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 oktober vorig jaar. Per maand dat het bedrijf daaraan niet voldoet moet het tonnen aan boetes betalen. De dwangsom kan oplopen tot vier miljoen euro.

Onduidelijke arbeidsvoorwaarden, soms onwetendheid
Volgens AWVN worden genoemde problemen voornamelijk veroorzaakt door onduidelijke arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor buitenlandse werknemers (en/of onwetendheid over toepassing van nationale en internationale regels hierover). “De problemen worden vergroot omdat vakbonden direct naar de rechters stappen in plaats van dat zij in overleg wel duidelijke(re) afspraken proberen te maken.”

CAO’s checken op kernbepalingen en werkingssfeer met oog op buitenlandse werknemers
AWVN adviseert werkgevers daarom de eigen cao’s tegen het licht te houden op duidelijkheid / kenbaarheid van kernbepalingen en werkingssfeer ten aanzien van buitenlandse werknemers; en om waar verduidelijking of aanpassing van cao’s nodig is, het overleg met vakbonden hierover te organiseren.

Nadere mededelingen
AWVN zal over de gevolgen van de uitspraak van 5 oktober binnenkort nadere mededelingen doen.

Bron: AWVN, 11 oktober 2012