AVV CAO Uitzendkrachten 2011-2012 (CAO ABU)

0
3982


14 juni 2011

AVV CAO voor Uitzendkrachten 2011-2012

Download: >AVV CAO voor Uitzendkrachten 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten 2011-2012

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 juli 2011, nr. 6825, onder UAWnr. 11186.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Geldig van 14 juli 2011 tot en met 31 maart 2012
Het besluit geldt van 14 juli 2011 tot en met 31 maart 2012. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO. De CAO is afgesloten door uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en LBV. De CAO heeft betrekking op ruim 734.000 uitzendkrachten.
De ondernemingen Please en Tentoo zijn gedispenseerd. De NVUB heeft bezwaren ingediend, maar deze bezwaren zijn afgewezen.