AVV ABU CAO voor Uitzendkrachten 2013-2015

0
10085

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ABU CAO voor Uitzendkrachten 2013 – 2015 algemeen verbindend verklaard.

> zie publicatie in de Staatscourant

Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de ABU CAO voor Uitzendkrachten. De ondernemingscao’s van Persoonality Payrolling, Please, Tentoo, DPA en Connexie zijn op hun verzoek gedispenseerd van de ABU CAO voor Uitzendkrachten.

De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur sociale zaken van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten goed zijn geregeld. Eerlijke betaling, goede arbeidsomstandigheden en huisvesting, alsook controle op naleving zijn erg belangrijke zaken in de uitzendsector. Het is van belang dat alle bureaus dezelfde regels naleven en dat de onafhankelijke handhaver, de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten), kan toezien op het toepassen van de ABU-CAO bij zowel georganiseerde als niet-georganiseerde uitzendbureaus. Ook voor de publiek-private handhaving, waarbij de Inspectie SZW intensief samenwerkt met de SNCU, is de algemeenverbindendverklaring een onmisbare schakel.

Bron: ABU, 13 september 2013