‘AVG te onduidelijk voor zzp’ers om eraan te voldoen’

0
282

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook zzp’ers moeten voldoen aan de AVG, echter zijn volgens Stichting ZZP Nederland vele zzp’ers er nog niet klaar voor.

Niet door onwil, maar door onmacht voortvloeiend uit de totale onduidelijkheden die met de AVG gepaard gaan.

Onvoldoende
Voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland verklaarde vorige week op BNR Nieuwsradio en bij Jort Kelder (dr Kelder en Co), dat de overheid steken laat vallen in de voorlichting over de werking van de AVG en voor wie deze wet is bestemd. “De informatie over de AVG is onvoldoende toegankelijk voor zzp’ers, juridisch ingewikkeld en vooral te laat. Veel zzp’ers komen nu pas tot het besef, dat deze regels ook voor hen gelden. Vooral weten ze niet hoe ze moeten handelen om hoge boetes te voorkomen”, zegt Post.

Duidelijkheid
ZZP Nederland doet er alles aan om de achterban op de juiste wijze voor te lichten over de AVG en de gevolgen daarvan voor ondernemers die persoonsgegevens vastleggen. “Nu de overheid steken heeft laten vallen, proberen wij de schade zoveel mogelijk te beperken”, zegt directeur Frank Alfrink. “Er is nog enorm veel interpretatieruimte binnen de AVG en niemand heeft een idee hoe de Autoriteit Persoonsgegevens die gaat invullen. Handhaving van een wet mag niet subjectief zijn, maar moet voor een ieder duidelijk zijn.”

Afwachten
Bij de helpdesk van Stichting ZZP Nederland komen veel telefoontjes binnen met vragen over de AVG. Wat uit de telefoontjes blijkt is dat door de vele onduidelijkheden zzp’ers de boot afwachten en eerst willen zien waar de kinderziekten zitten en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG gaat uitleggen.

Uitstel
Stichting ZZP Nederland bepleit nu uitstel van handhaving van de AVG voor minimaal 6 maanden voor kleine bedrijven, zoals zzp’ers en mkb’ers, met minder dan 1 miljoen euro omzet. “ZZP’ers kunnen zich immers pas goed voorbereiden als de regels kristalhelder zijn”. Er zijn nog genoeg andere aandachtspunten waar de Autoriteit Persoonsgegevens zich volgens ZZP Nederland eerst mee bezig moet houden. De handel in persoonsgegevens door de Kamer van Koophandel en de koppeling van het BSN in het btw-nummer zijn hiervan de meest sprekende voorbeelden.

Bron: ZZP Nederland, 14 mei 2018