AVG FlexOké en AVG Garant zijn een feit

0
265

Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG |


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking.
Deze wetgeving is zo ingrijpend, dat veel organisaties eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Zeker in de flexbranche, waar de verwerking van persoonsgegevens corebusiness is én waar wetten en regels regelmatig botsen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de praktijk.

AVG FlexOké
Aan de slag! Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met de AVG hebben vier gerenommeerde partijen, Flexknowledge, ARTRA, Verdonck, Klooster & Associates en Bureau Cicero, de handen ineen geslagen om de flexbranche te helpen bij de vertaling van de AVG naar de dagelijkse praktijk. Iedere aangesloten organisatie kan u vanuit de eigen specifieke expertise helpen om aan de AVG te voldoen. Zij werken daarvoor samen onder de noemer AVG FlexOké.

AVG voor en met de Flexbranche
FlexKnowledge, Verdonck, Klooster & Associates, ARTRA en Bureau Cicero hebben samen AVG FlexOké opgericht. Flexknowledge zal met de door haar ontwikkelde toolkit flexorganisaties alle tools aanreiken om AVG proof te worden. ARTRA gaat met trainingen en e-learning de branche ondersteunen. Verdonck, Klooster & Associates biedt praktische ondersteuning via gedetacheerde privacy-officers aan. Tenslotte heeft de certificatie instelling Bureau Cicero het initiatief genomen een objectieve AVG-norm te ontwikkelen waarvoor organisaties (en hun leveranciers)zich kunnen laten certificeren. Ieder voor zich, maar wel gezamenlijk en inhoudelijk op elkaar afgestemd. Specifiek ontwikkeld voor en met de flexbranche!

Seminars op 15 en 20 maart 2018
Om als flexorganisatie goed beslagen ten ijs te komen, is de eerste stap informatie verzamelen. Daarom organiseert AVG FlexOké een tweetal seminars om u in een middag goed op weg te helpen. Na dit seminar bent u zeker niet helemaal klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar weet u wel waar de knelpunten liggen en kunt u als organisatie de juiste start maken. De Seminars zijn op 15 en 20 maart. Meer informatie en de mogelijkheid voor inschrijving is te vinden op de website van ARTRA.

Stichting AVG Garant
In het kader van de AVG-norm heeft Bureau Cicero de (onafhankelijke) stichting AVG Garant opgericht. Deze stichting is houdster van de AVG norm en het openbaar register van gecertificeerde ondernemingen die voldoen aan deze norm. Met deze certificering kunnen organisaties naar buiten aantonen dat zij op een correcte wijze de AVG naleven.

Bron: ARTRA, 19 januari 2018