Asscher zendt Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

0
85

| Wet Arbeid en Zorg | WAZO |


Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel gestuurd waarin hij voorstelt de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten te wijzigen.

Het wetsvoorstel beoogt uitbreiding van het kraamverlof, met de bedoeling de band tussen de partner en het kind te versterken. In de Troonrede van 2015 en de Rijksbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken voor het jaar 2016 is een uitbreiding van het betaald kraamverlof aangekondigd.

Download het Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof.

Van 2 naar 5
In Nederland hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof op grond van de Wet arbeid en zorg. De regering wil dat voor alle partners het opnemen van 5 dagen betaald kraamverlof het uitgangspunt wordt.

Bron: Rijksoverheid, 29 november 2016