Asscher stuurt derde rapport WWZ naar Tweede Kamer

0
252

| Wet Werk en Zekerheid | WWZ |

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage gezonden over de Wet Werk en Zekerheid.

Lees het rapport WWZ over de voortgang van de Wet werk en zekerheid.

Stijging aantal flexibele contracten past bij aantrekkende economie
Het is niet verwonderlijk dat in de aantrekkende Nederlandse economie het aantal werknemers met een flexibel contract harder stijgt dan het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, zegt de minister. “Het feit dat het aantal vaste werknemers wel stijgt, weerlegt de veel gehoorde stelling dat werkgevers door de Wwz geen vaste contracten meer aangaan.”

Fragment uit 3e rapport WWZ, grafieken aandeel vaste contracten, bron CBS en min SZW.
Fragment uit 3e rapport WWZ, grafieken aandeel vaste contracten, bron CBS en min SZW.

Door de toename van het aantal flexwerkers is het aantal percentage werknemers met een vast contract gedaald in vergelijking met vorig jaar. In het afgelopen kwartaal had 73,2% van de werknemers een vast contract, vergeleken met 73,8 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Het kabinet is van plan om op het terrein van het ontslagrecht twee wijzigingen door te voeren:
1. Compensatie werkgevers voor kosten die gemoeid zijn met ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, zonder aantasting van de rechten van die werknemers (compensatieregeling).
Werknemers die langdurig ziek zijn behouden hun recht op een transitievergoeding, maar werkgevers zullen voor de kosten bij ontslag gecompenseerd worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat een verhoging van de uniforme premie tegenover.
De compensatieregeling zal waarschijnlijk ingaan per 1 januari 2019, vanwege grote impact op processen bij UWV.

2. Cao-partijen krijgen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde dat de betreffende cao-voorziening ten minste ‘gelijkwaardig’ moet zijn aan de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben gehad, komt hierbij te vervallen. Wel moet sprake zijn van een redelijke financiële vergoeding of een voorziening gericht op het beperken van werkloosheid, of een combinatie van beide.
Deze maatregel gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2018.

Bron: Rijksoverheid, 1 december 2016

Kamervragen verschil in beloning flex en vast

Minister Asscher (SZW) heeft op 1 december de Tweede Kamer antwoord gezonden op de Kamervragen van de leden Vermeij en Kerstens (beiden PvdA) over “flexwerkers die aanzienlijk minder verdienen dan collega’s in vaste dienst”.

Beantwoording Kamervragen over verdiensten van flexwerkers

Bron: Rijksoverheid, 1 december 2016