Asscher: meer kans op werk voor vluchtelingen

0
52

Driekwart van vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. 

Dat blijkt uit een proef in Doetinchem. Daar werden in drie maanden tijd van 400 vluchtelingen direct nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor vijfenzeventig procent van deze groep is het daadwerkelijk gelukt om hem of haar in zo’n kansrijke regio of gemeente te huisvesten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de integratie en participatie van vluchtelingen.

Voorinburgering
Asscher schrijft in zijn brief dat de tijd dat een vluchteling in een asielzoekerscentrum in afwachting van huisvesting is, beter benut wordt voor integratie en participatie. Zo kunnen vluchtelingen met een status op vrijwillige basis deelnemen aan de voorinburgering. Begin dit jaar is het aanbod binnen COA hiervoor uitgebreid naar 121 uur taalles, vier dagen training Kennis Nederlandse Maatschappij en tien uur persoonlijke begeleiding. Ook kan deze groep vluchtelingen alvast zijn of haar diploma laten waarderen.

Participatieverklaring
Vanaf volgend jaar wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. De minister schrijft in zijn brief dat gemeenten volop bezig zijn met de voorbereiding van het participatieverklaringstraject, of zijn zelfs al gestart.

 

Bron: Rijksoverheid, 31 oktober 2016