Asscher informeert Kamer over toekomst CAO

0
368

Minister Asscher heeft vrijdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken en de toekomst van de CAO.

Hij heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in Nederland. De opkomst van zzp’ers en flexwerkers wringt binnen de bestaande arbeidsverhoudingen.

Daarnaast werken bedrijven steeds vaker grensoverschrijdend, terwijl de arbeidsmarkt ook decentraliseert en zich ordent per regio. Werkgeversorganisaties en vakbonden versplinteren ook.
Er is dus steeds meer maatwerk nodig, zowel in de manier waarop cao’s tot stand komen, maar ook qua inhoud en vorm.

De minister stelt dat het kabinet het cao-stelsel ondersteunt. Hij ziet echter dat het nodig is om het stelsel te hervormen. Hij vindt dat dit vooral een taak is voor de sociale partners.

Asscher wil de geschetste ontwikkelingen in een plenair debat met de Tweede Kamer bespreken.

Bron: Rijksoverheid, 13 november 2015