Zijn malafide uitzendbureaus wel uit te roeien?

0
2093

14 maart 2011

De ‘Kamp-aanpak’ van Oost-Europeanen stuit op veel kritiek. Vanuit de politiek, de uitzendbranche zelf en de werkgevershoek is het meest geuite verwijt dat de minister zich beter zou kunnen richten op de aanpak van malafide uitzendbureaus die Oost-Europeanen uitbuiten.

Maar zijn malafide uitzendbureaus wel uit te roeien? Dat vraagt Paul Scheer (VNO-NCW) zich af in de ‘Jacht op de foute uitzendkracht’.

Malafide uitzendbureaus
De ‘Polen-problematiek’ gaat eigenlijk over de problematiek van de malafide uitzendbureaus. Niet geregistreerde bureaus die nergens officieel op aan te spreken zijn. Valse concurrentie en risico op aansprakelijkheid voor de bonafide uitzendkrachten van deze bureaus zijn de gevolgen, stelt Scheer in genoemd artikel.

Kamp-aanpak onder vuur
Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt voor 15 april met een plan van aanpak, zo kondigde hij onlangs aan. Nu is het volgens de minister al mogelijk om werkloze Oost-Europeanen terug te sturen naar het land van herkomst. Kamp wil verdergaan, door bedrijven die herhaaldelijk gebruik maken van illegale inhuur van uitzendkrachten, en daarmee de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreden, te sluiten.

Er klinkt protest uit meerdere hoeken: “je kunt van een ondernemer niet verwachten dat hij langsrijdt bij uitzendkrachten om te controleren of hun huisvesting wel in orde is”, stelt LTO Nederland.

Ook de focus op de Poolse arbeidsmigranten door Kamp stuit op kritiek. Zo riep OTTO Work Force directievoorzitter Frank van Gool minister-president Rutte onlangs in een brief op de negatieve beeldvorming rond de Poolse arbeidsmigranten in te dammen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat een grote groep Oost-Europese arbeidsmigranten verkeerd in de schijnwerpers worden gezet. Minister Kamp zou zich beter kunnen richten op de aanpak van malafide uitzendbureaus die Oost-Europeanen uitbuiten en onderbrengen in te kleine huizen, vinden zij.

Hinder malafide uitzendbureaus

De ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen voelt zich al langer ernstig gehinderd door de vijf- tot zesduizend malafide uitzendbureaus. De circa twaalfhonderd bonafide bureaus lopen niet alleen omzet mis, maar vinden ook dat hun naam door het slijk wordt gehaald.

Boetes

ABU-directeur Aart van der Gaag vindt dat de boete voor het tewerkstellen van een illegale werknemer omhoog moet: van achtduizend naar tachtigduizend euro. Die boete kan zowel aan het uitzendbureau als aan de inlener worden opgelegd, vindt Van der Gaag. VNO-NCW wil dat, wanneer het gaat om fraude door een gecertificeerd uitzendbureau, bedrijven niet worden beboet.

Gerichte inspecties
Kamp wil niet meer controleurs van de Arbeidsinspectie inzetten, maar gerichte inspecties uitvoeren in risicosectoren zoals de land- en tuinbouw, de detailhandel en de horeca. Als het aan ABU-directeur Van der Gaag ligt worden bonafide bureaus helemaal niet meer gecontroleerd. “Nu lopen inspecties via de inlener. Die maakt bijvoorbeeld gebruik van een uitzendbureau dat zich netjes aan de regels houdt.” “Verspilling van energie, die beter kan worden gestoken in het opsporen van uitzenders waar wél van alles mis is,” aldus Van der Gaag.

Certificaat NEN 4400-1
Om te weten of een bureau bonafide is wil Kamp een registratieplicht instellen voor uitzendbureaus. Een inlener die in zee gaat met een geregistreerd bureau, weet echter niet of dat bureau zich aan de regels houdt. Het certificaat NEN 4400-1 geeft meer zekerheid, stelt Scheer. Zeker nu inlenende bedrijven die zakendoen met een niet-gecertificeerd bureau sinds vorig jaar aansprakelijk kunnen worden gesteld als blijkt dat de uitzendkrachten minder dan het minimumloon krijgen.

Met gecertificeerde bureaus loop je dat risico als inlener in elk geval niet, maar weet je nog steeds niet of het bureau zich aan de cao houdt en de huisvesting van Oost-Europese werknemers goed heeft geregeld, stelt Van der Gaag.

Cao-politie

In de cao van de ABU zijn normen voor de huisvesting opgenomen, zoals een minimum van 10 vierkante meter per bewoner. De ‘cao-politie’ van de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten kan boetes uitdelen. Die kunnen er uiteindelijk toe leiden dat uitzendbureaus faillissement aan moeten vragen.

Geen controle inschrijvingen EU-werknemers
Om de ongeregistreerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus aan te pakken, wil minister Kamp dat de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, gemeenten en de bonafide uitzendsector hun gegevens gaan delen.

Echtert, Oost-Europese arbeidsmigranten zijn nu vaak ongrijpbaar voor instanties, aldus Scheer. Inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie (na vier maanden) en bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (na drie maanden) wordt niet gecontroleerd, bleek uit een vragenuurtje in de Tweede Kamer met minister Kamp.

De gemeente Westland, waar veel Oost-Europeanen werkzaam zijn in de tuinbouw, stelt als eerste de verplichting in om zich in te schrijven. De nieuwe inwoners gaan meebetalen aan de gemeentelijke belastingen, en de gemeente kan kijken of zaken als de huisvesting goed zijn geregeld. Kamp zou graag zien dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen.

Altijd een markt voor malafide bureaus
Volgens de ABU-directeur goed bedoelt, maar…er is altijd een markt voor malafide uitzendbureaus, stelt hij. Vooral in sectoren met veel concurrentie, eenvoudig werk en mensen die bereid zijn om voor weinig te werken. “Malafide uitzendbureaus zijn als champignons: je hebt ze nog niet geplukt of er komt alweer een wit kopje boven de grond.”

Bron: VNO-NCW, 8 maart 2011 en VNO-NCW, 16 februari 2011