Zeven Europese landen willen detacheringsrichtlijn aanpassen

0
209

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Zeven Europese landen zetten zich in om op een eerlijke manier om te gaan met het detacheren van werknemers in Europa.

Dat zijn naast Nederland: Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk.

Eerder leek minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog alleen te staan in zijn roep om de detacheringsrichtlijn aan te passen. Vrijdag heeft de minister zijn ideeën voor een verandering van de richtlijn, ondertekend door de verschillende landen, aan Eurocommissaris Thyssen gestuurd.

Detacheringsrichtlijn aanpassen
Asscher wil de detacheringsrichtlijn aanpassen omdat werknemers uit andere EU-landen nu onder het mom van het verlenen van een dienst langere tijd tegen een lager loon kunnen werken dan Nederlandse werknemers. Het kabinet wil in Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Er moet gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek worden betaald. Asscher: “Het kabinet is voorstander van het vrije verkeer van werknemers. Dat moet dan wel hand in hand gaan met een betere bescherming van werknemers”.

Asscher hoopt dat de Eurocommissaris voortvarend aan de slag gaat met de aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Het helpt daarbij dat het door veel landen gesteund wordt. Het kabinet neemt ook andere maatregelen om de race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden in Europa tegen te gaan. Zo zet de regering ook tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 in op ‘decent work’.

Bron: Rijksoverheid, 19 juni 2015