WWZ – ontslag werknemer tijdelijk contract – factsheet werkgevers

0
95

| Wet Werk en Zekerheid | WWZ |

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een factsheet gepubliceerd voor werkgevers die een werknemer met een tijdelijk contract willen ontslaan.

Ontslag werknemer met tijdelijk contract – factsheet voor werkgevers

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn de regels rondom ontslag veranderd. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee werkgevers rekening moeten houden als zij een werknemer met een tijdelijk contract willen ontslaan.

Bron: Rijksoverheid, 24 mei 2017