WWZ – Ontslag payrollwerknemers – factsheet werknemers

0
220

| Wet Werk en Zekerheid | WWZ |

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een factsheet gepubliceerd voor payrollwerknemers die worden geconfronteerd met ontslag.

Ontslag payrollwerknemers – factsheet voor werknemers

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn de regels rondom ontslag veranderd. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee een payrollwerknemer rekening moet houden als de payrollwerkgever hem of haar wil ontslaan.

Bron: Rijksoverheid, 18 mei 2017