WW valt voor velen lager uit

0
504


Veel mensen dreigen door een nieuwe wijze van berekenen een veel lagere WW-uitkering te krijgen, omdat de berekening van het gemiddelde dagloon per 1 juli is veranderd.

CNV-voorzitter Maurice Limmen roept minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dan ook op om de berekening van het dagloon zo snel mogelijk te repareren. “Grote groepen werknemers krijgen te maken met een verlaging van hun uitkering met soms wel enkele tientallen procenten. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

Het zogenoemde dagloon waar de CNV voorzitter naar verwijst is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Voor 1 juli werd het dagloon nog berekend door het loon -verdiend in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid- te delen door het aantal gewerkte dagen. Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van de WW hoogte. Maar vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261), ongeacht of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt. Dit betekent een veel lager gemiddeld dagloon en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering.

Bron: CNV, 16 juli 2015