Wijziging Wet invoering BGL

0
249

| Beschikking geen loonheffing | BGL |


Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer een nota van wijziging gestuurd van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen)

Zie de Nota van wijziging

“Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om de wijziging van artikel 5a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 aan te vullen. Dit artikel betreft de zogenoemde artiestenregeling. De huidige tekst van dit artikel bepaalt dat de artiestenregeling onder meer niet geldt voor bepaalde groepen artiesten die beschikken over een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Ingevolge het ontwerp van de nota van wijziging dat aan de Afdeling is voorgelegd, vervalt in genoemd artikel 5a, eerste lid, het onderdeel dat betrekking heeft op de VAR in verband met de omstandigheid dat wordt voorgesteld de VAR af te schaffen. Bij nader inzien is het wenselijk om naast het schrappen van genoemd onderdeel ook een onderdeel toe te voegen, waarin een delegatiegrondslag wordt opgenomen op grond waarvan weer bepaalde groepen artiesten buiten het bereik van de artiestenregeling kunnen worden gebracht.”

Bron: Tweede Kamer.nl, 18 mei 2015

Zie ook het recente advies van Actal over het alternatief voor de BGL.