Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze

0
427

Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruik maken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

Het kabinet stimuleert van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden.

Het Actieplan 55pluswerkt is gestart op 1 juli 2013 en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening;
  • inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers;
  • subsidie voor scholing en plaatsing.

Bron: Rijksoverheid, 19 september 2014, zie ook UWV