Wetsvoorstel: Melding tijdelijk werk grote buitenlandse bedrijven in Nederland

0
128

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Buitenlandse bedrijven krijgen een meldingsplicht als zij tijdelijk werk doen in Nederland. Kleine bedrijven zullen hiervan worden uitgezonderd.

In oktober 2015 stuurde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit wetsvoorstel aan de Raad van State. Vandaag stuurt hij het naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU
Zo moet een eigenaar van een Duits bedrijf dat in Nederland een tunnel bouwt, melden welke medewerkers aan de tunnel werken en hoe lang ze komen werken. Door invoering van deze plicht kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben en daarmee voldoen aan de Europese detacheringrichtlijn.

18 andere lidstaten hebben al zo’n meldingsplicht. De plicht gaat in zodra het ICT-systeem af is waarmee de meldingen worden geregistreerd. Dit systeem zorgt ervoor dat de administratieve lasten voor bedrijven laag zijn. Het wetsvoorstel regelt verder dat het gemakkelijker wordt om vanaf 1 juli 2016 boetes over de grens te innen.

Het kabinet zet tijdens het Europees voorzitterschap in op fatsoenlijk werk. Het kabinet wil de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in Europa bestrijden. Er moet gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek worden betaald. De Europese Commissie komt naar verwachting in maart dit jaar met voorstellen om het vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken. Op 19 en 20 april wordt hierover gesproken tijdens de Europese Informele Raad in Amsterdam die minister Asscher voorzit.

In juni 2015 werd al bekend dat het voorstel van Asscher om de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen om oneerlijke concurrentie te voorkomen, steun krijgt van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. De minister heeft toen zijn ideeën voor een verandering van de richtlijn, ondertekend door de verschillende Europese ministers, aan Europees Commissaris Thyssen gestuurd.

Bron: Rijksoverheid, 9 februari 2016